KANDIDATER I HELSINGFORS

Bekanta dig med våra kandidater genom att scrolla!

Kandidatlistan uppdateras fram till 9.3

Tutustu ehdokkaisiimme selaamalla!

Ehdokaslistaa täydennetään 9.3 saakka

BENJAMIN BERGAN

Studerande, vice ordförande för SU:s internationella utskott

Bättre tilltag när det kommer till psykisk hälsa bland alla åldersgrupper. En stad var hållbar utveckling genomsyrar alla beslut. Ungdomars röst i samhället, utan representation kan vi inte kalla oss jämlika. Benjamins kandidatpresentation.

OSCAR BYMAN

Studerande, ekonomie kandidat

Vi skall se till att företag har förutsättningar att vara framgångsrika, satsa på ambitiösa hållbarhetslösningar, värna om en internationell profil, utveckla Helsingfors som studiestad och se till att barn och ungdomar har möjlighet att idrotta. Oscars hemsida. 

VICTOR DAHLBERG

Studerandekårsordförande i Gymnasiet Lärkan

Det svenskspråkiga skolväsendet borde ha en representant som ser till att dess framtid bevakas. Grundskolan och gymnasiet ska främja välbefinnande och bildning, med kontakter till högskolor och näringslivet, både lokalt och över språkgränserna. Victors Instagram.

JULIANE FUCHS

Designer, frilansar

Jag vill jobba för ett öppet, internationellt och flerspråkigt Helsingfors där alla har likadana chanser, oberoende av bakgrund eller modersmål. Möjligheterna att delta i beslutsprocesser och påverka stadens utveckling bör vara fler och enklare. Julianes Twitter.

 

SARA HAAPALAHTI

Beväring, politices magister

Jag vill se ett miljövänligt och flerspråkigt Helsingfors som är tillgängligt för alla. Utbildningen ska vara jämlik på alla stadier för att främja en trygg och högkvalitativ skolgång.

ELLINOR JUTH

Verksamhetsledare, ordf. SU:s jämställdhetsutskott

Jag vill se ett mer jämlikt och jämställt samhälle. En trygg och allmänbildande skola. Alla barn och unga har rätt till en meningsfull fritid som garanteras genom hobbysedlar. Mensskydd borde vara gratis och fler könsneutrala offentliga toaletter.
Ellinors Instagram

EMILIE JÄNTTI

Assistent på daghem

Jag vill jobba för ett Helsingfors där mänskliga rättigheter främjas, och alltid tas i beaktande i beslutsfattandet. Ett Helsingfors som är tillgängligt för alla, och där utbildningen prioriteras. Ett Helsingfors där alla känner sig välkomna. Emilies Instagram. 

KASPER KANNOSTO

Praktikant på Liberal Int., Viceordförande för SU:s internationell utskott.

Jag vill se ett Helsingfors dit alla är välkomna och har möjlighet till idrott. Jag vill se ett Helsingfors som fortsätter satsa på vårt psykiska och fysiska välmående, genom att investera i kultur, idrottsinfrastruktur och mental hälsa. Kaspers Instagram.

ANNA KORKMAN

Studerande, politices kandidat

Helsingfors måste prioritera klimatet och miljön i alla politiska beslut. För att alla helsingforsare ska må bra och vara trygga i staden ska vi satsa på integration och främja ungas psykiska och fysiska välmående. Annas kandidatpresentation.

EMMI PIIPPO

Studerande, ordförande för SU i Helsingfors och övriga Finlands krets

Samtidigt som vi bygger ett mer ekologiskt och jämlikt Helsingfors ska vi se till att alla mår bra. Mitt Helsingfors lämnar ingen ensam. Emmis hemsida.

ALMA PORTIN

Studerande, medlem i SU:s miljöpolitiska utskott

Jag vill se ett Helsingfors där utbildningen är av hög kvalitet och jämlik.
Ett Helsingfors som är klimatsmart och bevarar de grönområden vi har.
Ett Helsingfors där alla invånare får må bra och mentalvårdstjänster är lätt tillgängliga.
Almas Facebook.

FREJA PONTÁN

Medicine studerande, medlem i SU:s förbundsstyrelse

Jag vill se ett klimatsmart, välmående Helsingfors med fungerande infrastruktur. Staden ska leva och anpassas enligt individernas behov och bostadskostnaderna ska sänkas genom att bygga mer. Helsingfors ska vara en stad där alla kan trivas.  Frejas Instagram.

NICOLAS SJÖBERG

Medicine kandidat, medlem i Helsingfors kretsstyrelse

Jag vill jobba för att Helsingfors hejdar bostadsprisernas ökning genom att bygga tätare, slopa dyra normer och låta marknaden göra dess under. Jag vill att Helsingfors tar klimatet i beaktande i alla beslut och stöder ungas företagande genom att erbjuda hjälp med byråkratin. Nicolas Instagram.

ELIOTT TALLQVIST

Studerande, ekonomie kandidat

Helsingfors bör sträva efter att alla har möjligheten till en hållbar livsstil. Därför vill jag se förbättrade möjligheter inom återvinning och återanvändning i morgondagens huvudstad! Eliotts kandidatpresentation.

STINA WAHLSTEN

Financial Development Manager, Företagare 

Jag vill jobba för ett trivsamt och hållbart Helsingfors med en stark cirkulär ekonomi, effektiv energianvändning och fungerande kommunaltrafik. Jag vill jobba för att Helsingfors är ett jämställt samhälle som lägger större fokus på mental hälsa. Stinas Instagram.

PS. Alla Svenska Folkpartiets kandidater hittar du här!

PS. Löydät kaikki RKP:n ehdokkaat täältä!