KANDIDATER I HELSINGFORS

Bekanta dig med våra kandidater genom att scrolla!

Tutustu ehdokkaisiimme selaamalla!

AUGUSTO ASÍS DE BARROS

Studerande, Medlem i SU:s styrelse i Helsingfors

Jag vill jobba för ett multikulturellt Helsingfors där alla har samma jobb- och studiemöjligheter, och psykiskt välmående tas på allvar. Helsingfors ska vara en miljövänlig och hållbar stad med god och förmånlig kollektiv trafik.

NIKLAS BACKLUND

Politisk analytiker, magister i statsvetenskap

Jag vill jobba för ett mera internationellt Helsingfors, staden ska ha en egen utrikespolitisk strategi under nästa mandatperiod. För mej är också viktigt att främja kollektivtrafiken, stöda kulturlivet och göra bostadspolitiken mera jämlik. Niklas Kandidatpresentation.

BENJAMIN BERGAN

Studerande, vice ordförande för SU:s internationella utskott

Bättre tilltag när det kommer till psykisk hälsa bland alla åldersgrupper. En stad var hållbar utveckling genomsyrar alla beslut. Ungdomars röst i samhället, utan representation kan vi inte kalla oss jämlika. Benjamins kandidatpresentation.

OSCAR BYMAN

Studerande, ekonomie kandidat

Vi skall se till att företag har förutsättningar att vara framgångsrika, satsa på ambitiösa hållbarhetslösningar, värna om en internationell profil, utveckla Helsingfors som studiestad och se till att barn och ungdomar har möjlighet att idrotta. Oscars hemsida. 

ANTONIA BÄCKMAN

Ekonomie magister, elbilismspecialist

Jag vill jobba för ett ambitiöst hållbart Helsingfors, där det ekologiska, sociala och ekonomiska tas i beaktande. Vi skall ta i bruk modiga hållbarhetslösningar, stödja företagsamhet och innovation och välkomna alla människor, oavsett bakgrund.  Antonias Instagram.

DAN CEDERLÖF

Studerande/beväring, ordförande i SU:s EPU 

Jag vill jobba för lokala påverkningsmöjligheter specifikt i skolor för föräldrar, lärare och studerande/elever 

VICTOR DAHLBERG

Studerandekårsordförande i Gymnasiet Lärkan, medlem i SU:s förbundsstyrelse

Det svenskspråkiga skolväsendet borde ha en representant som ser till att dess framtid bevakas. Grundskolan och gymnasiet ska främja välbefinnande och bildning, med kontakter till högskolor och näringslivet, både lokalt och över språkgränserna. Victors Instagram.

BENJAMIN ELLENBERG

Politices kandidat, kommunikationsspecialist

Jag vill jobba för tryggad närservice och hållbar tillväxt. Helsingfors ska investera i utbildning, stöda företagande och tillväxt och sätta fart i bostadsbyggandet. Benjamins Kandidatpresentation.

 

JULIANE FUCHS

Designer, frilansar

Jag vill jobba för ett öppet, internationellt och flerspråkigt Helsingfors där alla har likadana chanser, oberoende av bakgrund eller modersmål. Möjligheterna att delta i beslutsprocesser och påverka stadens utveckling bör vara fler och enklare. Julianes Twitter.

 

INGRID GEUST

Studerande

Jag vill jobba för ett renare och mera hållbart Helsingfors, en välkomnande stad oberoende av språk, kön, sexualitet etc. Vi unga är de som kommer se följderna av de politiska beslut som fattas nu och de håller mer vikt en någonsin med klimatkrisen. Ingrids Instagram.

 

SARA HAAPALAHTI

Beväring, politices magister

Jag vill se ett miljövänligt och flerspråkigt Helsingfors som är tillgängligt för alla. Utbildningen ska vara jämlik på alla stadier för att främja en trygg och högkvalitativ skolgång.

TYKO HERTZBERG

Verksamhetskoordinator

Jag arbetar för ett öppet Helsingfors. Ett Helsingfors som satsar på barn och ungas välmående. De barn ur förhållanden med sämre ekonomisk ställning skall även ha möjlighet till fritidsverksamhet. Stan skall även vara nytänkande och framåtsträvande. Tykos Instagram.

 

ELLINOR JUTH

Verksamhetsledare, ordf. SU:s jämställdhetsutskott

Jag vill se ett mer jämlikt och jämställt samhälle. En trygg och allmänbildande skola. Alla barn och unga har rätt till en meningsfull fritid som garanteras genom hobbysedlar. Mensskydd borde vara gratis och fler könsneutrala offentliga toaletter.
Ellinors Instagram

EMILIE JÄNTTI

Assistent på daghem

Jag vill jobba för ett Helsingfors där mänskliga rättigheter främjas, och alltid tas i beaktande i beslutsfattandet. Ett Helsingfors som är tillgängligt för alla, och där utbildningen prioriteras. Ett Helsingfors där alla känner sig välkomna. Emilies Instagram. 

KASPER KANNOSTO

Praktikant på Liberal Int., Viceordförande för SU:s internationell utskott.

Jag vill se ett Helsingfors dit alla är välkomna och har möjlighet till idrott. Jag vill se ett Helsingfors som fortsätter satsa på vårt psykiska och fysiska välmående, genom att investera i kultur, idrottsinfrastruktur och mental hälsa. Kaspers Instagram.

VISA KIIKKA

Yrittäjä

Tahdon Helsingin mahdollistavan nuorten vapauden toteuttaa itseään. Helsingin tulisi mahdollistaa niin henkinen sekä fyysinen hyvinvointi kaikille, sekä madaltaa kynnystä avun saamiseen.

ANNA KORKMAN

Studerande, politices kandidat

Helsingfors måste prioritera klimatet och miljön i alla politiska beslut. För att alla helsingforsare ska må bra och vara trygga i staden ska vi satsa på integration och främja ungas psykiska och fysiska välmående. Annas kandidatpresentation.

JESSICA KUHLEFELT

Studerande

Jag vill arbeta för en välmående och kvalitativ skola med tillräckliga resurser. Helsingfors skall har en fungerande infrastruktur med kollektivtrafik och även plats för andra fordon. Vi skall leda med exempel inom sysselsättning och företagsamhet. Jessicas Facebook.

MORRIS LIEMOLA

Studerande i samhällsvetenskaper

Jag vill arbeta för ett Helsingfors där vi tar det psykiska välmåendet på allvar. Ett Helsingfors där var och en har tillgång till mentalvård med låg tröskel. Ett Helsingfors där vi uppmuntrar invånarna till företagsamhet, innovation och en hållbar framtid! Morris Instagram.

BELLA PAASIMÄKI

Studerande, Kommunikationsassistent på SU

Helsingfors ska vara en stad var alla ska få vara sig själva, var kulturen blomstrar och jämlikhet inte är ett debattämne. Helsingfors måste ta hand om sina invånares psykiska och fysiska välmående, Helsingfors ska vara klimatsmart och bevara ställen som är viktiga för invånarna så som Sompasauna och Skateparken i Södervik. Bellas Instagram.

PAVEL PETROV

Forskningsassistent, Medlem i SU:s Internationella Utskott

Helsingfors ska vara ett ställe där båda gamla och nya invånare trivs, känner sig nyttiga och hemma. Jag vill se till att staden bygger smart, hållbart och vackert. Mitt Helsingfors ska vara landets kultur- och vetenskapsarbetarvänligaste stad! Pavels Instagram.

EMMI PIIPPO

Studerande, ordförande för SU i Helsingfors och övriga Finlands krets

Samtidigt som vi bygger ett mer ekologiskt och jämlikt Helsingfors ska vi se till att alla mår bra. Mitt Helsingfors lämnar ingen ensam. Emmis hemsida.

ALMA PORTIN

Studerande, medlem i SU:s miljöpolitiska utskott

Jag vill se ett Helsingfors där utbildningen är av hög kvalitet och jämlik.
Ett Helsingfors som är klimatsmart och bevarar de grönområden vi har.
Ett Helsingfors där alla invånare får må bra och mentalvårdstjänster är lätt tillgängliga.
Almas Facebook.

FREJA PONTÁN

Medicine studerande

Jag vill se ett klimatsmart, välmående Helsingfors med fungerande infrastruktur. Staden ska leva och anpassas enligt individernas behov och bostadskostnaderna ska sänkas genom att bygga mer. Helsingfors ska vara en stad där alla kan trivas.  Frejas Instagram.

EMMA RINGBOM

Diplomingenjör, scout

Ett Helsingfors för invånarna

– Tilläggsbyggnation som passar in i omgivningen
– Förebyggande insatser bland barn och unga istället för dyra korrigerande åtgärder
– Sommargågator i innerstan
– A-biljett i kollektivtrafiken

Emmas Kandidatpresentation.

HELGE SAKKESTAD

Kundtjänstmedarbetare, kommersiell pilot

Att återställa flygverksamhet på Malms flygfält. Bostäderna kan byggas andra ställen. Huvudstadsregionen förtjänar också en plats för allmän- och skolflyg!
Förövrigt en schyss och trevlig stad som jobbar för allas bästa välmående och flerspråkighet.

BERTHA SIMOJOKI

Studerande, Ordförande för Tölö studerandekår

Ungas välmående är på en oroväckande dålig nivå och vi måste ta i tu med problemet före det blir för sent. I Helsingfors behöver cyklister och fotgängare fungerande vägar, som tas väl hand om året runt, för en mer fungerande trafik i staden. Berthas Twitter.

NICOLAS SJÖBERG

Medicine kandidat, medlem i Helsingfors kretsstyrelse

Jag vill jobba för att Helsingfors hejdar bostadsprisernas ökning genom att bygga tätare, slopa dyra normer och låta marknaden göra dess under. Jag vill att Helsingfors tar klimatet i beaktande i alla beslut och stöder ungas företagande genom att erbjuda hjälp med byråkratin. Nicolas Instagram.

PAOLA STENVALL

Geografistuderande

Jag vill jobba för ett Helsingfors som lägger större fokus på mental hälsa och där ungas röst hörs. Ett klimatsmart samhälle där alla känner sig välkomna. Paolas Instagram.

 

ELIOTT TALLQVIST

Studerande, ekonomie kandidat

Helsingfors bör sträva efter att alla har möjligheten till en hållbar livsstil. Därför vill jag se förbättrade möjligheter inom återvinning och återanvändning i morgondagens huvudstad! Eliotts kandidatpresentation.

STINA WAHLSTEN

Financial Development Manager, Företagare 

Jag vill jobba för ett trivsamt och hållbart Helsingfors med en stark cirkulär ekonomi, effektiv energianvändning och fungerande kommunaltrafik. Jag vill jobba för att Helsingfors är ett jämställt samhälle som lägger större fokus på mental hälsa. Stinas Instagram.

ELLEN WENMAN

Politices kandidat, Verksamhetsledare

Jag vill jobba för ett inkluderande och hållbart Helsingfors där alla invånare känner sig välkomna. Unga måste få vara med och påverka då vi planerar morgondagens Helsingfors, världens bästa huvudstad. 

ANDERS WESTERLUND

Ingenjör, politices kandidat, socialarbetare 

Fungerande immigration och integration, mentalhälsovård och entreprenörskap behövs för att samhället skall hållas i gång. Speciellt intresserad att representera dem som tycker politik är tråkigt och torrt. Mera vänlighet, komedi och memes behövs. 

PS. Alla Svenska Folkpartiets kandidater hittar du här!

PS. Löydät kaikki RKP:n ehdokkaat täältä!