KANDIDATER I NYLAND

Välj din hemkommun här eller scrolla ner för att bekanta dig med våra kandidater!

Kandidatlistan uppdateras fram till 9.3

Valitse tästä kotikuntasi, tai tutustu ehdokkaisiimme selaamalla!

Ehdokaslistaa täydennetään 9.3 asti

BORGÅ

EMILIA MATTSON

Utbildningsplanerare, politices magister

Mitt framtida Borgå är hållbart, även på lång sikt. Ekonomiskt ansvarsfullt, socialt jämställt och miljömässigt tänkande. Då dessa tre samarbetar bildas ett kretslopp av hållbar utveckling och en välmående stad. Det vill jag arbeta för. Emilias kandidatpresentation.

 

FRIDA SIGFRIDS

Ordförande för Svensk Ungdom, Politices kandidat

Borgå behöver en ekonomiskt och ekologiskt hållbar återuppbyggnad med kommuninvånarna i fokus. Vi ska satsa på utbildning och en levande landsbygd. Det är genom dessa satsningar vi bygger strukturer som är hållbara också för kommande generationer. Fridas Hemsida.

ESBO

SOFI ANDERSSON

Politices kandidat 

Jag vill främja tvåspråkigheten, utveckla en hållbar och konkurrenskraftig grön stad med mångsidiga möjligheter. En stad som vi kan vara stolta över.

KARIN CEDERLÖF

Jurist, vice ordf. Pohjola Nordens Ungdomsförbund

2020-talet kommer att vara årtiondet som avgör om vi lyckas stävja klimatförändringen. Jag vill att Esbo ska bli bättre på att prioritera miljön i beslutsfattandet. Vi måste också ta hand om invånarna: utbildning och äldres service får inte förbises. Karins hemsida.

NATALIA HÖGSTRÖM

Studerande

Jag vill arbeta för att invånarnas välmående, oberoende ålder, skall vara kommunens första priotitet. Jag vill säkerställa att alla barn får en säker uppväxt, en trygg skolomgivning och möjligheten till fritidsaktiviteter. Natalias kandidatpresentation.

 

DANIELA IKÄHEIMO

Barnledare

Vill jobba för flerspråkighet, jämställdhet och rätt till vård nära var man bor. Danielas Facebook.

 

NICHOLAS KUJALA

Väderobservatör, SU:s vice ordförande

För mig är det viktigaste temat en effektiv och grön stadsplanering. Vi måste prioritera kollektivtrafik framom bil i tätorter, och Esbo ska vara tillgängligt för alla. Vi ska sluta bränna kol och trä för energi, och satsa på koldioxidfri teknologi. Nicholas Facebook.

EERO LILJA

Lukiolainen

Haluan tehdä töitä hyvinvoivan Espoon puolesta, joten olen päättänyt asettua ehdolle kuntavaaleissa. Espoon on pidettävä huolta ympäristöstä, nuorten hyvinvoinnista ja koulutuksesta. Eeron kotisivut.

JULIA NOURO-STÅHLE

Politices kandidat, medlem i SU:s förbundsstyrelse

Jag vill jobba för att Esbo prioriterar ungas och barnfamiljers välmående både genom en fungerande offentlig sektor och andra sätt att skapa en bra vardag i kommunen. Stadsutvecklingen ska också basera sig på hållbara beslut. Julias Instagram.

LINDA SEDERHOLM

Doktorand i kemi, med i SUs miljöpolitiska utskott

Jag vill jobba för jämlik tillgång till utbildning av hög kvalitet. De tjänster som utlovas i lag måste förverkligas, både inom utbildning och inom hälsovård och sociala stöd. Vi måste fatta långsiktiga, hållbara beslut som grundar sig på fakta. Lindas Instagram.

 

GRANKULLA

HANGÖ

INGÅ

PATRICIA GRÖNHOLM

Utbildad vakthavande styrman.

Jag vill jobba för att stärka alla kommuninvånares välmående och fram för allt jobba för ungas hälsa. Det är viktigt att ungas röst blir hörd i kommunen samt i skolan.

IRENE KVARNSTRÖM

Filosofie magister, översättare

Ingå är mycket viktigt för mig och därför ställer jag upp. Jag vill medverka i beslut som stöder en mångsidig åldersstruktur. Att vara en attraktiv kommun för unga, barnfamiljer och företag är avgörande för att trygga Ingås ekonomi och livskraft.

KERVO

KYRKSLÄTT

LAPPTRÄSK

LOJO

LOVISA

MÖRSKOM

RASEBORG

KAISLA DAHLQVIST

Studerande, vice ordförande för SU i Nyland

Jag vill se ett välmående Raseborg, med större satsningar på barn och unga. Den minst representativa gruppen i beslutsfattandet får inte lida av stadens ekonomiska läge. Man måste lyssna på unga då beslut tas om deras vardag! Kaislas Facebook.

CECILIA GRÖNHOLM

Närvårdare, sjukskötarstuderande

Jag vill jobba för en utveckling av social- och hälsovården samt för ungas välmående. Möjligheten till god ungdomsverksamhet är viktigt. En stabil ekonomi och trygg omgivning anser jag är de viktigaste byggstenarna för en livskraftig kommun. Cecilias Facebook.

OLIVIA LANDÉN

Student

Politik är för alla! Jag vill delta i beslutsfattandet och sänka tröskeln för andra att engagera sig. Jag vill arbeta för ett jämställt, hållbart och framåtsträvande Raseborg! Ungas välmående och hobbyverksamhet är viktiga frågor jag vill jobba med! Olivias Instagram.

ANNA OKSANEN

Magisterstuderande, ordförande för LSK

Jag anser att beslutsfattande alltid ska ske på basen av kunskap, fakta och vetenskap då det är möjligt. Raseborg ska satsa på utbildning och välmående eftersom det är direkta investeringar i framtiden. Annas Facebook.

JIM SLOTTE

Kock, studerande

Att bättre kunna nå ut till kommunens invånare, unga, vuxna och äldre. Jag vill att alla ser mig som en människa de öppet kan föra en diskussion med angående frågor som står dem nära. Jims Facebook.

SIBBO

SJUNDEÅ

TRÄSKÄNDA

VANDA

PS. Alla Svenska Folkpartiets kandidater hittar du här!

PS. Löydät kaikki RKP:n ehdokkaat täältä!