KANDIDATER I NYLAND

Välj din hemkommun här eller scrolla ner för att bekanta dig med våra kandidater!

Valitse tästä kotikuntasi, tai tutustu ehdokkaisiimme selaamalla!

BORGÅ

NICOLINA BLOMANDER

Studerande, ungdomsfullmäktige Borgå 

Jag vill jobba för att ungdomar beaktas mera när beslut fattas.
att barn och ungdomars mentala hälsa tas på allvar och uppmärksammas.
att jämställdheten upprätthålls och förbättras på den kommunala nivån.  Nicolinas Facebook.

FLORENTA DUSHI

Opiskelija Linnankosken lukiossa.

Minulle tärkeitä aiheita ovat koulutus ja kehitys,monipuolinen tulevaisuus sekä yksilöiden oikeudet. Haluaisin nähdä Porvoota vilkkaampana ja aktiivisempana. Florentan Ehdokasesittely.

 

ROSANNA HALTTUNEN 

Barn- och ungdomskulturkoordinator

Jag vill jobba för att ungas röst ska höras i de beslut som kommunen gör. Jag brinner starkt för att Borgå stad ska ha en livskraftig kulturfostran och kulturutbud för alla åldrar och satsa mer på kulturturismen i kommunen.

 

MALIN HAVILA

Företagare

Jag vill jobba för ett välmående Borgå nu och i framtiden. 

EMILIA MATTSSON

Utbildningsplanerare, politices magister

Mitt framtida Borgå är hållbart, även på lång sikt. Ekonomiskt ansvarsfullt, socialt jämställt och miljömässigt tänkande. Då dessa tre samarbetar bildas ett kretslopp av hållbar utveckling och en välmående stad. Det vill jag arbeta för. Emilias kandidatpresentation.

 

OTSO REIJONEN

Studerande, medlem i SU:s förbundsstyrelse, tidigare ungdomsfullmäktigeledamot 

Saker som är viktiga till mig är bland annat bildning, kultur, ungas välmående. Jag vill jobba för en Borgå som är både eknonomiskt och ekologist hållbar, som ger högklassig utbildning och som tar hand om sina invånare. Otsos Kandidatpresentation.

FRIDA SIGFRIDS

Ordförande för Svensk Ungdom, Politices kandidat

Borgå behöver en ekonomiskt och ekologiskt hållbar återuppbyggnad med kommuninvånarna i fokus. Vi ska satsa på utbildning och en levande landsbygd. Det är genom dessa satsningar vi bygger strukturer som är hållbara också för kommande generationer. Fridas Hemsida.

BENJAMIN SUNDBÄCK

Byggmestar studerande, medlem i pellinge FBK

Förbättring av byggnadssed och se en förbetring med byggnade med hållbar utveckling.
Minska problem innom byggandet med tanke på framtiden
Fösöka få med mera ungagdomar till byggnadsbranchen och få mera ung kraft innom byggande. Benjamins Instagram.

ESBO

SOFI ANDERSSON

Politices kandidat 

Jag vill främja tvåspråkigheten, utveckla en hållbar och konkurrenskraftig grön stad med mångsidiga möjligheter. En stad som vi kan vara stolta över.

KARIN CEDERLÖF

Jurist, vice ordf. Pohjola Nordens Ungdomsförbund

2020-talet kommer att vara årtiondet som avgör om vi lyckas stävja klimatförändringen. Jag vill att Esbo ska bli bättre på att prioritera miljön i beslutsfattandet. Vi måste också ta hand om invånarna: utbildning och äldres service får inte förbises. Karins hemsida.

JULIA HELLSTEN

Politices kandidat

Jag vill jobba för att det ska finnas grönområden att njuta av, välfungerande kollektivtrafik och att Esbo gör klimatsmarta val. För barn och unga vill jag att det ska finnas tillräckligt med psykologer och kuratorer på alla utbildningsstadier.

JULIA HELLSTEN

Politices kandidat

Jag vill jobba för att det ska finnas grönområden att njuta av, välfungerande kollektivtrafik och att Esbo gör klimatsmarta val. För barn och unga vill jag att det ska finnas tillräckligt med psykologer och kuratorer på alla utbildningsstadier.

ANNA HELLBERG

Kommunikatör för Svensk Ungdom, politices kandidat

Esbo ska vara en föregångare i klimatfrågan och samtidigt värna om invånarnas närnatur. Tillräckliga resurser för utbildning och vård, och att lyssna på och respektera de anställda inom dessa yrken, är nyckeln till välmående invånare. Annas Instagram.

NATALIA HÖGSTRÖM

Studerande

Jag vill arbeta för att invånarnas välmående, oberoende ålder, skall vara kommunens första priotitet. Jag vill säkerställa att alla barn får en säker uppväxt, en trygg skolomgivning och möjligheten till fritidsaktiviteter. Natalias kandidatpresentation.

 

DANIELA IKÄHEIMO

Barnledare

Vill jobba för flerspråkighet, jämställdhet och rätt till vård nära var man bor. Danielas Facebook.

 

NICHOLAS KUJALA

Väderobservatör, SU:s vice ordförande

För mig är det viktigaste temat en effektiv och grön stadsplanering. Vi måste prioritera kollektivtrafik framom bil i tätorter, och Esbo ska vara tillgängligt för alla. Vi ska sluta bränna kol och trä för energi, och satsa på koldioxidfri teknologi. Nicholas Facebook.

CHRISTIAN LILJA

Studerande, medlem i Esbo ungdomsfullmäktige

Jag vill arbeta för utbildningen, utbildning borde vara prioritet nummer ett i beslutsfattandet, eftersom en högklassig utbildning är en förutsättning för en god framtid. Jag vill även jobba för miljöfrågor och mental hälsa. Christians Instagram.

EERO LILJA

Lukiolainen

Haluan tehdä töitä hyvinvoivan Espoon puolesta, joten olen päättänyt asettua ehdolle kuntavaaleissa. Espoon on pidettävä huolta ympäristöstä, nuorten hyvinvoinnista ja koulutuksesta. Eeron kotisivut.

JULIA NOURO-STÅHLE

Politices kandidat, medlem i SU:s förbundsstyrelse

Jag vill jobba för att Esbo prioriterar ungas och barnfamiljers välmående både genom en fungerande offentlig sektor och andra sätt att skapa en bra vardag i kommunen. Stadsutvecklingen ska också basera sig på hållbara beslut. Julias Instagram.

LINDA SEDERHOLM

Doktorand i kemi, med i SUs miljöpolitiska utskott

Jag vill jobba för jämlik tillgång till utbildning av hög kvalitet. De tjänster som utlovas i lag måste förverkligas, både inom utbildning och inom hälsovård och sociala stöd. Vi måste fatta långsiktiga, hållbara beslut som grundar sig på fakta. Lindas Instagram.

 

MATHIAS SJÖBLOM

Pol. Mag i nationalekonomi

Jag vill jobba för ungdomars välmående, innovativ stadsplanering och bygge, samt främja stadens attraktivitet för företag.

KRISTIANE WIDTH

Politices kandidat, Generalsekterare vid SHS

Jag vill bevara Esbos härliga natur, utveckla kommunens hållbarhetsinitativ och främja ungas välmående.Detta kan göras genom att satsa på idrott och kultur projekt samt genom att öka på resurser inom grundskolor. Även språkfrågan är viktig att främja. Kristianes Kandidatpresentation.

GRANKULLA

EMILIA LASSENIUS

Studerande

Jag vill jobba för ett levande Grankulla där man satsar på välmående, trygg utbildning och fritidsaktiviteter för alla. Samtidigt vill jag att ungas röst hörs och syns mera både i valdeltagande och i beslutsfattande! Emilias Instagram.

SOFIA LAX

Studerande

Jag kommer att jobba för att trygga ungdomarnas hälsa, skolgång och skydda kulturella intressen. För en grönare framtid ska även miljömedvetna val genomsyra alla beslut som tas inom kommunen.

CASIMIR MANGS

Studerande i Tölö Gymnasium

Jag önskar kunna representera de unga i Grankulla.
Jag vill speciellt jobba för en förbättring i ungas hälsa.

HANGÖ

HANNES GUSTAFSSON

Studerande

Jag kommer att jobba för de ungas möjligheter i Hangö. Dessutom vill jag utvidga sammarbete mellan skolor och olika föreningar. Jag anser att invånarnas olika möjligheter ökar trivseln i vår stad. Hannes Facebook.

EDVARD LINDFORS

Studerande

Jag vill arbeta för ungas trivsel och välmående. En välmående skola som ger stöd både i utbildningen och i den mentala hälsan är viktig för ungas framtid. Jag vill se fler unga stanna i Hangö, för det behövs det mer vidare utbildnings möjligheter. Edvards Facebook.

INGÅ

PATRICIA GRÖNHOLM

Utbildad vakthavande styrman.

Jag vill jobba för att stärka alla kommuninvånares välmående och fram för allt jobba för ungas hälsa. Det är viktigt att ungas röst blir hörd i kommunen samt i skolan.

IRENE KVARNSTRÖM

Filosofie magister, översättare

Ingå är mycket viktigt för mig och därför ställer jag upp. Jag vill medverka i beslut som stöder en mångsidig åldersstruktur. Att vara en attraktiv kommun för unga, barnfamiljer och företag är avgörande för att trygga Ingås ekonomi och livskraft.

BENJAMIN WECKSTRÖM

Studerande, utbildad elektriker

Jag vill jobba för levande skärgård i ingå.ingå är en av de få komuner men stor skärgård så jag tycker det är värdefullt och någonting man borde ta vara på.

HENRIK WICKSTRÖM

Politices magister, Vice ordförande, SFP 

Jag vill jobba för ett livskraftigt Ingå där vi tar hand om våra invånare. Barn och ungas välmående, näringslivet och kommunutveckling ligger speciellt nära mitt hjärta. Jag vill också arbeta för att det finns fler lämpliga bostäder för unga i Ingå. Henriks Hemsida.

JOJJE ÖBERG

Studerande

Jag vill jobba för ungdomar. Det är viktigt att ungdomarna har någonting att göra på sin fritid. Till exempel att bara umgås, eller ha någon gemensam hobby.
Jag vill även lyfta fram idrott och motion i Ingå. Jojjes Kandidatpresentation.

KYRKSLÄTT

NIKLAS SILLMAN

VVS-Montör

Jag vill jobba för förbättring av byggnadssed och se en förbetring med byggnade med hållbar utveckling.Minska problem innom byggandet med tanke på framtiden. 

EMIL STRANDELL

Studerande, Medlem i SU

Jag vill jobba för ett välmående Kyrkslätt där man satsar på en hållbar framtid föra alla.

LAPPTRÄSK

OSCAR ANTAS

Planerings Ingengör

Jag vill jobba för tillväxt i kommunen, investeringar, utväcklande av landsbygden.

LOVISA

EVA SEDERHOLM

Sjukskötare

Jag vill jobba för ett livskraftigt och modernt Lovisa 

RASEBORG

VILLE BERGLUND

Politices kandidat och styrelsemedlem i Sfp i Pojo

Jag kommer att jobba för att förbättra på ungas psykiska hälsa och jobba emot marginalisering, Jag kommer att jobba för att Raseborg skall bli mer företagsvänligt och så kommer jag att arbeta för att förbättra på skolor och utbildning. Villes Facebook.

KAISLA DAHLQVIST

Studerande, vice ordförande för SU i Nyland

Jag vill se ett välmående Raseborg, med större satsningar på barn och unga. Den minst representativa gruppen i beslutsfattandet får inte lida av stadens ekonomiska läge. Man måste lyssna på unga då beslut tas om deras vardag! Kaislas Facebook.

CECILIA GRÖNHOLM

Närvårdare, sjukskötarstuderande

Jag vill jobba för en utveckling av social- och hälsovården samt för ungas välmående. Möjligheten till god ungdomsverksamhet är viktigt. En stabil ekonomi och trygg omgivning anser jag är de viktigaste byggstenarna för en livskraftig kommun. Cecilias Facebook.

ANDREAS HINDRÉN

Tullinspektör, IT-tradenom, frivillig sjöräddare

Jag vill jobba för ett Raseborg där vi vill bo och leva. Social- och hälsovården, utbildningen i alla stadier och en välfungerande kollektivtrafik är ämnen som ligger mig varmt om hjärtat och som jag brinner att arbeta för. Andreas Hemsida.

OLIVIA LANDÉN

Student

Politik är för alla! Jag vill delta i beslutsfattandet och sänka tröskeln för andra att engagera sig. Jag vill arbeta för ett jämställt, hållbart och framåtsträvande Raseborg! Ungas välmående och hobbyverksamhet är viktiga frågor jag vill jobba med! Olivias Instagram.

ANNA OKSANEN

Magisterstuderande, ordförande för LSK

Jag anser att beslutsfattande alltid ska ske på basen av kunskap, fakta och vetenskap då det är möjligt. Raseborg ska satsa på utbildning och välmående eftersom det är direkta investeringar i framtiden. Annas Facebook.

JIM SLOTTE

Kock, studerande

Att bättre kunna nå ut till kommunens invånare, unga, vuxna och äldre. Jag vill att alla ser mig som en människa de öppet kan föra en diskussion med angående frågor som står dem nära. Jims Facebook.

SEBASTIAN TOLVANEN

Sjukskötare, styrelsemedlem i SAMOK rf

Jag vill jobba för ett livskraftigt och välmående kommun. Jag vill även arbeta för kvaliteten och tillgängligheten på social och hälsovården, samt utbildningen. Raseborg bör även utvecklas för att locka nya invånare och investeringar. Sebastians Facebook.

ANITA WESTERHOLM

Juridik -och ekonomistuderande,Förbundsordförande

Jag vill arbeta för ett livskraftigt, hållbart och jämställt Raseborg där vi invånare trivs och mår bra, ekonomin är i balans och hit företagare och besökare vill komma.  Anitas Hemsida.

SIBBO

CAROLINE HÖGEL

Studerande, Kandidat i Biologi

Jag är en välvillig person som bryr sig om sin omgivningen och sina medmänniskor. Därför vill jag arbeta för välmående kommuninvånare som har tillgång till tvåspråkig vård och omsorg, högklassig utbildning i alla enheter och en klimatsmart kommun. Carolines Facebook.

MAXIMILIAN JÄRVINEN

Studerande, Datavetesnkap/ IT

Jag vill:
– stöda byverksamheten, för starka byar är i Sibbos intresse
– bygga ut fibernätet, för jag anser att alla ska ha tillgång till samma möjligheter
– stöda distansarbetare t.ex. med distanskontor, för alla vill kanske inte alltid jobba hemma

Maximilians Kandidatpresentation.

OSSI LINDROOS

Studerande

Jag vill försäkra en hållbar utveckling i kommunen och försäkra ett fortsatt bra tillstånd för ungdomar och undervisning.

WILLE LUNDSTRÖM

Jordbrukare

Jag vill jobba för att Sibbo ska bli en förebild och föregångare på både klimat och miljö. Jag anser också att vi bör satsa på bättre möjligheter för mindre och medelstora företag och på så sätt skapa mera arbetsplatser inom landsbygden.

ELLA ROOS

Barnskötare

Jag vill främst jobba för unga. Mental hälsa samt utbildning är för mig väldigt viktigt, speciellt bland unga studerande.

SJUNDEÅ

MADELEINE LINDHOLM

Merkonom

Jag vill jobba för service på svenska och finska, att öka utbudet i centrum, mera arbetsplatser. Förbättring av kollektivtrafiken. Fungerande idrottsverksamhet och motionsmöjligheter för alla. Hälsa och välmående. Jämställdhet inom arbete och idrott.  Madeleines Kandidatpresentation.

VANDA

KIA AHLFORS

Specialist, blivande politices magister

Jag vill jobba för en trygg och fungerande Vanda. Ungas välmående ska prioriteras i beslutsfattandet. Det ska finnas varierande möjligheter för motion. Kollektivtrafiken bör betjäna invånarnas behov. Kias Kandidatpresentation.

ALEX BJÖRKELL

Inventory controller, ekonomie magister

Jag villa jobba för att Vandas ekonomiska resurser går åt till förnuftiga ändamål såsom en god basservice och lönsamma investeringar. Den sociala tryggheten ska säkerställas och infrastrukturen ska tas hand om och utvecklas.

OLIVER LINDQVIST

Sexualuppfostrare, handikappaktivist

Jag vill arbeta för bättre sexualundervisning till skolor och för frågor gällande jämlikhet i Vanda. Olivers Facebook.

MARIE-THERESE OLENIUS-NOOPILA

Kulturproducent, koordinator på NSU rf

Jag villa jobba för kultur på svenska för barn och ungdomar.

JANNE SUNDQVIST

Studerande

Jag vill jobba för ungas välmående, en stadig ekonomisk tillväxt och ett bättre Vanda för alla i framtiden.

PS. Alla Svenska Folkpartiets kandidater hittar du här!

PS. Löydät kaikki RKP:n ehdokkaat täältä!