KANDIDATER I ÖSTERBOTTEN

Välj din hemkommun här eller scrolla ner för att bekanta dig med våra kandidater!

Valitse tästä kotikuntasi, tai tutustu ehdokkaisiimme selaamalla!

KARLEBY

INA MATTILA

KRONOBY

ANTON BROÄNDA

Lantbruksföretagare, Studerande, medlem i SU:s förbundsstyrelse

Jag vill arbeta för att Kronoby ska vara en attraktiv kommun för unga att bosätta sig i. Ungdomar ska se Kronoby som en levande kommun dit de återvänder efter avslutade studier. Kronoby ska vara en barnvänlig kommun med bra skolor och bra dagvård.

MARIA TOKOU

Kanslist, viceordförande för SU i Österbotten

Jag vill jobba för Kronobybornas välmående, levande byar och en meningsfull fritid. Som ung kandidat vill jag bidra med nytänk och ge de unga en röst i beslutsfattandet. Marias Instagram.

LARSMO

IDA MICHAELSDOTTER BOBERG

International Business Bachelor

Jag vill jobba för en kommun där jämställdhet är en självklarhet och ungas psykiska och fysiska välmående prioriteras långsiktigt. En kommun där man hjälps åt att hitta flera klimatsmarta lösningar för att hjälpa miljön på traven. Idas Facebook.

ANDREAS PELTOLA

Projektledare, ingenjör

Den bästa skolan: skolmiljön skall vara trygg för alla och ingen skall behöva bli mobbad
Idrott och motion: fritidsaktiviteter för alla åldrar i den egna kommunen
Välskött ekonomi och näringsliv: ett gott samarbetet mellan kommunen och näringslivet. Andreas kandidatsidor.

 

ELLA SVARVAR

Studerande

 Teman som är viktiga för mig och det jag vill jobba för är HBTQs människors rättigheter, de ungas välmående och att Larsmo gör sin del för att bidra till ett bättre klimat.

JAKOBSTAD

HIZZATUL ALAM HEMAL

Student

I want to work for young people’s well-being, sports & exercise and integration. Today’s youths are the future of this country. That’s why they are my priority. Sports keeps us fit both physically and mentally. I want to build an integrated city for all.  Hizzatul Alams SFP-page.

ISABELLA JANSSON

Studerande

Jag vill jobba för att unga och äldre ska ha möjlighet att utöva fritidsintressen samt vistas i stadsmiljö och närliggande naturområden. Att unga har tillgång till kuratorer och psykologer i ett tidigt skede och att det finns jobb efter studierna. Isabellas kandidatsida. 

 

FATAMEH NAJAFI

Studerande

Jag vill jobba för ungdomars välmående, integration och företagsamhet. Jag vill t.ex. se flera ungdomsplatser i Jakobstad var ungdomarna kan tillbringa sin fritid på. Fatamehs Instagram. 

 

LINN STENBERG

Studerande, Medlem i ungdomsfullmäktige

Jag vill jobba för en trevlig och trygg vardag för alla.
Jämlikhet mellan kön och oavsett ursprung.
Lika Service på modersmålen finska och svenska i Finland. En trygg skolmiljö för alla och förbättra ungdomars välmående. Linns Instagram.

OSKAR STORBACKA

Studerande, Viceordförande i FSS

Jag vill arbeta för de ungas välmående i Jakobstad. Alla skall ha rätt till att må bra i vår stad. Jag vill även främja småföretagarna i Jakobstad.

PEDERSÖRE

PAULINA GRÖN

Speciallärare, företagare, mammaledig

Jag vill jobba för en välmående kommun. En kommun där alla ungdomar får en meningsfull ungdomstid, där vi tar hand om våra äldre, håller en hög klass på utbildningen och kontinuerligt arbetar för att företag ska kunna etablera sig och växa. Paulinas Instagram.

 

JOAKIM LASÉN

Studerande

För en stark kommun behövs levande och inspirerande byar. Jag vill skapa möjligheter för alla ungdomar att återvända till Pedersöre. Vi behöver även satsningar på utbildning och ungas välmående ifall vi också framöver vill vara starka.

JAKOB NYLUND

Teologistuderande

Ungdomars intressen och välmående är viktiga frågor för mig.

LINA SJÖSKOG

Närvårdare, studerande i hälsovetenskaper 

Jag vill jobba för att främja välmåendet bland unga på landsbygden samt att vårdpersonalen ska få en bättre arbetsmiljö. De äldres ensamhet måste förebyggas så att de inkluderas i samhället. Arbete på landsbygden ska vara möjligt nu och i framtiden. Linas Facebook.

NYKARLEBY

JEAN HELLSTEN

 Studerande, företagare

Jag vill jobba för tekniska lösningar, kulturevenemang samt ungdomars och unga vuxnas välmående är saker som ligger mig nära hjärtat. Jag vill framförallt föra fram yngre generationers synpunkter, förslag och idéer. Jeans kandidatpresentation.

JOHANNES KARF

 Studerande

Jag vill jobba för en bättre vardag. En aktiv fritid för både stora som små. Även ungdomars välmående ligger mig nära hjärtat och är något jag vill satsa på. 

AURORA LÖIJA

Studerande

Det viktigaste för mig är ungas välmående och att våra röster hörs i beslutsfattandet.

ELIN MÖLLER

Vårdledig småbarnsmamma, Butiksanställd

Frågor som ligger mig varmt om hjärtat är människors välmående och barn och ungdomars rätt till en trygg uppväxt och skolgång. Psykisk ohälsa i alla åldrar är ett växande samhällsproblem som vi måste lägga krut på att förebygga. Elins Kandidatpresentation.

TOBIAS WIK

Företagare

Jag tycker att Nykarleby ska vara företagar- och familjevänligt samt sträva efter utveckling av hela kommunen.

VÖRÅ

JENS ANTUS

Teknisk försäljare 

Jag vill att Vörå skall vara en attraktiv plats att flytta till, inte bara för tillbakaflyttare utom även för nya. Det kräver att basservicen finns nära invånarna. Jens kandidatpresentation

TERESE BACKLUND

Socionom, magister i social politik

Välmående invånare är viktigt för mig och allt vad det innebär. Social- och hälsovård, god service, delaktighet, trivsel på arbetsplatser, i skolan och på fritiden.Viktigt med god kommunikation och hållbara lösningar för en stabil kommun i framtiden.

JENNA HIRVINIEMI

Studerande

Jag tycker ungdomars åsikter skall beaktas mera i politiken och därför vill jag hjälpa dem att få deras röster hörda. Det är viktigt att fokusera på välmående i kommunen och göra den till en trygg plats.

RASMUS MATTUS

Studerande, ordförande för SU i Österbotten

Jag vill jobba för jord-och skogbruk, ungdomars välmående. Rasmus Facebook.

JULIA SUNABACKA

Merkonom, träningsintresserad natur & djur älskare

Utbildning, ungas välmående, jämställdhet och vägarnas skick. Barnen ska ha nära till skolan och en trygg skolväg. Vi borde satsa mer på ungas välmående, likaså jämställdhet, hälsovård eller annan service. Vägarna i Österbotten är i dåligt skick.

 

KORSHOLM

EMMA DAHL

 Ekonomie magister, project controller

Jag vill jobba för en trygg och företagsvänlig kommun med service jämlikt tillgänglig för alla, samt skapa förutsättningar för ett aktivt föreningsliv som bidrar till en meningsfull fritid, vilket gör Korsholm till en attraktiv bosättningsort. Emmas kandidatpresentation.

LUKAS ENLUND

Studerar till byggnadsingenjör 

Jag vill jobba för att vår kommun även i framtiden skall vara en attraktiv plats att bo på.

IDA GRANDÉR

Speciallärare inom småbarnspedagogik, PeM

Jag vill jobba för en trygg, välmående kommun med livskraftiga byar. En tillgänglig och jämställd service för alla. En kvalitativ småbarnspedagogik och utbildning med ändamålsenliga utrymmen och en trygg skolväg. Idas Kandidatpresentation.

 

CHRISTOFFER INGO

Ekonomirådgivare, landsbygdsföretagare

Jag vill fortsätta jobba för ett framgångsrikt Korsholm som satsar på hela regionens utveckling.
Näringslivsfrågor, barn och ungas närhet till högklassig service är enligt mig vad Korsholm behöver satsa extra mycket på den kommande mandatperioden. Christoffers Facebook.

TOBIAS MARA

Ekologisk jordbrukare

Jag vill jobba för hållbar ekonomi och en framtid för unga. 

KAROLINA VIRTA

Verksamhetsledare, Politices magister

Alla frågor som tangerar socialpolitik ligger nära mitt hjärta. Jag vill jobba för att vara ungdomarnas röst i kommunen. Jag vill göra Korsholm till en kommun där unga trivs och vill bosätta sig också efter avklarade studier.

VASA

JULIA BACK

Studerande, styrelsemedlem i SU i Österbotten

Jag vill jobba för tillgänglighet, jämställdhet och speciellt minoriteters rättigheter. Jag vill se ett samhälle där allas rätt till delaktighet beaktas och där alla har en plats, oavsett vem man är. Även fungerande flerspråkighet är en viktig fråga. Julias Facebook.

DIDRIK BEUKELMAN

Kockstuderande

Se till att få flera mentalvårdare i skolorna och korta kö tiden för de som söker hjälp.
Skapa möjlighet för alla ungdomar att få delta i en hobby, också de ungdomar vars familj kanske inte har råd. Didriks Instagram.

CHATARINA DOKTAR

Verksamhetsledare, småbarnsförälder 

Jag vill jobba för ungas välmående, hållbarhet och miljö samt utbildning. Jag vill att stadsplaneringen ska förenkla hållbart byggande, aktörer inom ungdomsbranschen ska ha avgiftsfri tillgång till stadens utrymmen och ett mångsidigt hobbyutbud! Chatarinas Kandidatpresentation.

JOHAN EKMAN

IT-ingenjör

Jag är för ett livskraftigt centrum. Vi behöver få kollektivtrafiken mera attraktiv och sköta underhållet av cykel- och gångleder effektivare. Motion, hälsa och välmående är speciellt viktiga saker för mig. Johans Facebook.

CALLE KOSKELA

Studerande, medlem av utbildningsnämnden.

Jag är en barfota vasabo som vill jobba för ett livskraftigt Vasa och en stark tvåspråkighet. Speciellt kulturfrågor och ungdomars välmående ligger mig varmt om hjärtat.

MADELENE LINMAN

Studerande, Egenföretagare

Jag vill jobba för ett levande och hållbart Vasa, där unga vill bo och alla kan känna sig inkluderade. Vi behöver satsa på ett livskraftigt centrum, utbildning och näringsliv i samverkan, samt lättillgänglig förenings- och hobbyverksamhet för alla. Madelenes Kandidatpresentation.

 ANDREE MARTINEZ

Studerande, styrelsemedlem i SU i Österbotten

Jag vill jobba för utbildning, innovation och jämlikhet. Det behövs större satsningar runt ungas välmående. Jag vill se en innovations stark och ung fullmäktige. Större miljövänliga och drivkraftiga investeringar. En vilja att satsa på jämlikhet och solidaritet. Andres Instagram.

 ALEXANDRA NIVUKOSKI

Tradenom, Kundansvarig

Samhörighet, mänskliga relationer och en aktiv livsstil spelar en stor roll för vårt välbefinnande. Jag vill jobba för välmående invånare som tillsammans skapar ett livskraftigt Vasa. Alexandra Instagram.

SONJA RODÉN

Kommunikationsstrateg, ekonomistuderande

Jag vill jobba för ett välmående Vasa. I staden ska det göras satsningar för den mentala hälsan och skapas goda fritidsmöjligheter, såsom ett rikt utbud av kultur och idrott. Dessutom vill jag att Vasa ska främja företagande för alla. Sonjas Facebook.

FRANS VILLANEN

Studerande

Vasa ska vara ett toppalternativ när man väljer studieinriktning och om möjligt ännu attraktivare då man slutar hänga på ollistisdagar och halarkalas. Kolla in min kampanj för mer konkreta tankar.
Frans Villanen – Ditt studiestöd i politiken.        Frans Instagram.

JOHANNES WILSON

Pol.mag. studier, Sekreterare i SFP:s utbildningsutskott

Jag vill jobba för ungas delaktighet i samhället. Vi måste skapa goda förutsättningar för studier och arbete samt möjligheter för en aktiv livsstil. Låt oss föra Vasa med omnejd i rätt (hållbar) riktning, kommunens framgång bygger på de ungas röster! Johannes Instagram.

MALAX

EMILIA BACK

Tradenom, jobbar som enhetschef på en serviceenhet

För mig är det viktigt med en livskraftig kommun, där man satsar på företagande och sysselsättning vilket ger en positiv effekt på boende och byggande. Servicen skall finnas så nära invånarna som möjligt, enda från livets början till livets slut.

JOHAN BERGQVIST

Jord och Skogsbrukare

Att enskilda vägar skall kvarstå i kommunens regi även i fortsättningen . Att vi skulle kunna bli bättre på att förverkliga byggnads projekten så det inte blir onödigt långa projekt som lämnar och kostar en massa i tillfälliga lösningar.

HEIDI HEMMING

Vårdare, Medlem i Åminne folkparks styrelse

Jag vill jobba för en trygg vård, jämlikhet mellan alla människor och hållbara lösningar för vår natur. Heidis Instagram.

FILIP NORRGÅRD

Elmontör, Landsbygdsföretagare

Jag vill jobba för en fungerande infrastruktur, ett livskraftigt företagande samt att det alltid ska vara möjligt att bo och verka på landsbygden. Filips Kandidatpresentation.

WILMA SNICKARS

Studerande

Jag vill jobba med frågor som rör barn och ungas välmående och deras möjligheter, bland annat tillgången till meningsfulla fritidsaktiviteter. Jag vill även jobba med utbildningsfrågor och för en trivsam skolmiljö för alla barn och unga.

PETER URWÄDER

IT-ansvarig, ekonomie kandidat

Landsbygden måste hållas levande. En förutsättning för detta är fungerande service och infrastruktur. Landsbygden ligger efter när det kommer till stabila el- och Internetförbindelser, och de måste förbättras för att locka fler inflyttare. Peters kandidatpresentation.

 

KORSNÄS

AMANDA ÅKERSTEN

Studerande,  vice ordförande för SU i Österbotten

Jag vill jobba för en livskraftig, trygg och inkluderande kommun där alla trivs.

NÄRPES

JENNIFER ANTFOLK

Studerande, Närvårdare

Jag vill jobba för ungas delaktighet och välmående. God vård och omsorg som är tillgänglig för alla. Samt för livskraftiga byar.

JIMMY HÄLLSTRÖM

Tradenom, företagare

Jag vill arbeta mot psykisk ohälsa genom att lokalt kunna erbjuda mångsidiga aktiviteter, och en livlig miljö där alla skall kunna hitta gemenskap i samhället och därmed också öka hälsa och motion. Jimmys Facebook.

NEJRA LALIC

Socionom (YH)

Jag vill jobba för trygghet, inkludering och jämlikhet. Nejras Kandidatpresentation.

LY LE HUYEN

Socionomstuderande, småbarnsmamma

Jag vill arbeta för att främja integration bland barn och unga med utländskt bakgrund. Bättre socialvård specifikt inom elevvården. Ungas välmående ska synas och beaktas. Lys Facebook.

NHU ANH NGUYEN

Närvårdare, Egenföretagare, Pappa

Jag vill jobba för ett bättre samarbete bland de inflyttade i Närpes. De behöver känna sig inkluderade och förstående gällande beslut som görs. Jag vill även trygga deras hemmiljö i samhället och erbjuda den hjälp som behövs i vardagliga ärenden.

TOMMY PERJUS

Brandman, småbarnsförälder

Jag vill jobba för att Närpes fortfarande ska vara en konkurrenskraftig kommun. Vi ska vara en kommun som man vill flytta till, till exempel efter studierna. Jag vill att man ser till hela kommunen, både landsbygd och tätort. Tommys Kandidatpresentation.

ROBERTH SJÖSTRÖM

 Studerande, medlem i fullmäktige och bildningsnämnden.

Jag vill jobba för ett Närpes där vi fortsätter att ha ett växande näringsliv. Ett Närpes där ungdomarna kan se framtiden och vill flytta tillbaka till efter avklarade studier. Jag vill föra en politik som gynnar alla såväl centrum område och byar.  Roberths Facebook.

NICOLE STEN

Studerande

Jag vill att alla ska ha möjlighet att delta i hobbyverksamheter av olika slag, motion är viktigt. Det borde även satsas mycket på ungas välbefinnande samt en trygg ålderdom. Det svenska språket, vården och utbildningsfrågor är viktiga för mig. Nicoles Facebook.

LINNEA STRAND

Företagare, ekonomie magister

Jag vill jobba för företagsamhet och välmående, speciellt bland ungdomar. Då ungdomarna mår bra kan också samhället utvecklas i rätt riktning. Ett hållbart och klimatvänligt tankesätt är grunden för långsiktig utveckling. Linneas Facebook.

ELIN SVEDMAN

Studerande

Jag vill se en hållbar kommun som jobbar för jämlikhet, skola och kultur. Närpes behöver inkludering och tillgänglighet, unga i beslutsfattandet, erbjuda en trygg skolgång, goda förutsättningar för att lära sig finska samt satsning på turistnäringen. Elins Kandidatpresentation.

VICTORIA VIKSTRAND

Verksamhetsledare 4H, Egenföretagare

Möjlighet till god kommunal service skall finnas nära invånarna oavsett om man bor i byarna eller i centrum. Dagvård, skola, arbete, hemvård och fritidssysselsättning skall vara självklarheter på ens boningsort.

KASKÖ

KRISTINESTAD

IDA-HELENA PATORANTA

Studerande

Jag vill jobba för en kommun som lockar unga och ungavuxna att stanna och flytta tillbaks till Kristinestad efter eventuella avklarade studier.

PS. Alla Svenska Folkpartiets kandidater hittar du här!

PS. Löydät kaikki RKP:n ehdokkaat täältä!