KANDIDATER Till förbunds-

styrelsen 2021

Alla kandidater som ställt upp före fredag 7.5 kl 18 presenteras på webbsidorna.

KANDIDATER TILL FÖRBUNDSORDFÖRANDE

FRIDA SIGFRIDS, 25

Krets: Nyland
Läs Fridas presentation.

KANDIDATER TILL VICE ORDFÖRANDE   (två väljs in)

VEERA GRANROTH, 22

Krets: Åboland
Läs Veeras presentation.

NICHOLAS KUJALA, 25

Krets: Nyland
Läs Nicholas presentation.

EMMI PIIPPO, 25

Krets: Helsingfors och övriga Finland
Läs Emmis presentation.

KANDIDATER TILL STYRELSEN  (fem väljs in)

ANTON BROÄNDA, 21

Krets: Österbotten
Läs Antons presentation.

ANNIKA LEPISTÖ, 26

Krets: Österbotten
Läs Annikas presentation.

VICTOR DAHLBERG, 18

Krets: Helsingfors och övriga Finland
Läs Victors presentation.

OLIVER LINDQVIST, 27

Krets: Nyland
Läs Olivers presentation.

EMILIE JÄNTTI, 20

Krets: Helsingfors och övriga Finland
Läs Emilies presentation.

ANDREE MARTINEZ, 21

Krets: Österbotten
Läs Andrees presentation.

JULIA NOURO-STÅHLE, 23

Krets: Nyland
Läs Julias presentation.

OTSO REIJONEN, 18

Krets: Helsingfors och övriga Finland
Läs Otsos presentation.

JENS CHRISTIAN TRIER, 28

Krets: Helsingfors och övriga Finland
Läs Jens Christians presentation.