kommunal- valet 2021

Rösta ungt! Rösta hållbart!

I kommunerna fattas de beslut som påverkar allas vår vardag.

Det kan handla om lokala klimatmål, hur utbildningen arrangeras eller hur kommunens framtid ska se ut. För att ungas röst ska höras och för att politiken ska vara rättvis mellan generationerna behöver vi unga kommunala beslutsfattare.

Söndagen den 13 juni 2021 väljer vi nya beslutsfattare till kommunerna i Finland – vi på Svensk Ungdom vill göra allt för att unga röster ska höras i så många kommuner i Finland som möjligt!

Förhandsröstning
onsdagen 26.5 – tisdagen 8.6

Valdag
söndagen 13.6