kongress

Kongressen är Svensk Ungdoms högsta beslutsfattande organ där alla medlemmar är välkomna att delta.

OBS! Kongressen skjuts fram!

På grund av det allvarliga läget med coronaviruset har Svensk Ungdoms förbundsstyrelse under veckoslutet fattat beslut om att skjuta fram förbundskongressen.

Kongressen kommer att ordnas senare under året då läget så tillåter. Vi återkommer med ett nytt datum och ny information när det blir aktuellt.

Vi sparar inga anmälningar, så alla deltagare måste anmäla sig på nytt när den nya anmälan öppnar. Du som redan betalat deltagaravgiften kommer att få ett skilt meddelande per mejl gällande tillbakabetalning.

Tilläggsinformation får du av förbundsordförande Frida Sigfrids (040 5910874) eller förbundssekreterare Malin Lindholm (0400 607246).

Välkommen på Svensk Ungdoms 77:e kongress den 8-10 maj 2020 i Helsingfors på Yrkeshögskolan Arcada!

I maj samlas Svensk Ungdoms medlemmar för kongress i Helsingfors.

Kongressen är förbundets högsta beslutsfattande organ, som fastställer verksamheten och politiken för det kommande året och väljer ny förbundsstyrelse. Alla medlemmar i Svensk Ungdom är välkomna att delta.

Förutom en helg fylld av debatt och politik bjuder vi på rolig stämning med såväl nya som gamla vänner från hela Finland.

Kongressen behandlar inkomna motioner,det vill säga förslag på vad SU ska arbeta för det kommande året.

Borde vi tillåta polygama äktenskap? Ska injektionsrum för missbrukare bli lagliga i Finland? Borde det vara möjligt att få sjukdagpenning för utbrändhet? Hur ska religionsundervisningen se ut i framtiden?

Vad tycker du? Gör din röst hörd på kongressen!

Anmäl dig här senast 8.4

PROGRAM

Fredag 8.5

12.00 Registrering av delegater, Yrkeshögskolan Arcada

13.00 Lunch, Yrkeshögskolan Arcada

14:00 Kongresseminarium: Debatteknik, Yrkeshögskolan Arcada

15:00 Debattävling

17:00 Check-in på hotellet, Omena Hotel (Lönnrotsgatan 13)

19:00-21:00 Cocktail och mingel på Yrkeshögskolan Arcada

Lördag 9.5

8:30 Frukost, Yrkeshögskolan Arcada

9:00 Kongressen öppnas, Yrkeshögskolan Arcada

12:00 Lunch

13:00 Kongressen fortsätter

19:00 Kongressupé på Tekniskas salar (Eriksgatan 2)

Söndag 10.5

8:30 Frukost, Yrkeshögskolan Arcada

9:00 Kongressen fortsätter

12:00 Lunch

13:00 Kongressen fortsätter

16:00 Kongressen avslutas, hemfärd

KOSTNAD OCH LOKALER

Kongressen hålls på Yrkeshögskolan Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, Helsingfors. Boendet är på Omena Hotel, Lönnrotsgatan 13 och kongressupén på Tekniskas salar, Eriksgatan 2. Alla utrymmen på kongressen är tillgängliga.

Kongressen kostar 70 euro med boende och 35 euro om du inte behöver boende.

TRANSPORT

Från Helsingfors, Nyland och Åboland bokar du din egen resa till kongressen, SU ersätter din resa enligt det billigaste kollektiva färdalternativet mot biljett eller kvitto. Från Österbotten finns möjlighet att åka kongressbuss, meddela ditt intresse för bussen i samband med anmälan.

FOTOGRAFERING

Vi har en fotograf på plats på kongressen och publicerar bilder från evenemanget i våra kanaler. Om du inte vill bli fotograferad kan du kontakta SU:s kommunikatör Anna Hellberg, +358 45 773 102 76 eller anna.hellberg@su.fi.

DEBATTMÄSTERSKAPET

Vill du träna upp dina debattkunskaper inför mötet? Anmäl dig och två av dina vänner (du kan även anmäla dig ensam) till fredagens lättsamma debattävling. Ta del av roliga debatter och en möjlighet att vinna förbundetsärorikaste pris: Debattmästarskapet! Du kan anmäla dig till debattävlingen via anmälningsformuläret.

Vill du sitta i förbundsstyrelsen det kommande året?

Kontakta valberedningens ordförande Frida Lönnbäck: frida.lonnback@su.fi

Har du frågor om kongressen? Kontakta gärna vår förbundssekreterare Malin Lindholm!

MALIN LINDHOLM

VI SES PÅ KONGRESSEN!