För medlemmar

Välkommen till medlemmarnas egna sidor. Här hittar du de formulär och blanketter som du behöver. Här finns också informationspaket om Svensk Ungdom som kan användas fritt, samt en föreningsguide.

Frågor?

Är något oklart? Tveka inte att kontakta oss! Här hittar du våra kontaktuppgifter. Du kan också mejla info@su.fi.

Lämna in motioner


Exempel: Miljö, mänskliga rättigheter, ekonomi...

Vad är en motion?

På Kongressen behandlas politiska motioner som medlemmar, lokalavdelningar, kretsar eller utskott skickar in. Deadline för motioner till nästa kongress är 9.2.2019.

En motion är ett förslag på vad SU ska tycka i olika frågor och vad SU ska arbeta för. En motion kan handla om vilka politiska frågor som helst.

Tycker du att SU borde arbeta för en specifik fråga eller att SU ska tycka på ett visst sätt i en fråga? Vill du ändra på något i SU:s politik eller införa någonting nytt? Då ska du lämna in en motion.

En motion består av en brödtext och av att-satser. I brödtexten presenterar du frågan. I att–satserna presenterar du det du vill att SU ska jobba för.

Behöver du hjälp med din motion, kan du kontakta din kretsordförande eller politiska sekreteraren i din krets.

Exempelmotion

PDF-dokument  

Motioner 2016