Svensk Ungdom (SU) är Svenska Folkpartiets ungdomsförbund. Vi är ett socialliberalt politiskt ungdomsförbund som vill samla unga mellan 14 och 30 år för att driva våra intressen i politiken.
SU är det enda politiska ungdomsförbundet som gör politik på svenska i Finland.
Svensk Ungdom verkar på tre nivåer: Nationellt på förbundsnivå, regionalt via våra kretsar och lokalt via lokalavdelningarna.

Svensk Ungdom –
ditt fria val

Lokalavdelningar i Helsingfors

Lokalavdelningarna utgör grunden för Svensk Ungdom. Varje medlem hör till en lokalavdelning och dessa har en självständig ekonomi och verksamhet. Lokalavdelningarnas uppgift är främst att sköta kontakten till kretsen och leda verksamheten på ett lokalt plan. Lokalavdelningarna håller också kontakten till de lokala politikerna. Lokalavdelningen leds av en lokalavdelningsordförande och en styrelse.

Vill du gå med i en lokalavdelning, starta en ny eller ge ny glöd åt en redan befintlig? Tveka inte att ta kontakt med verksamhetsledaren i din krets så hjälper hen dig!

 

Här ser du en lista på alla våra lokalavdelningar:

 

SU i Helsingfors

Moderat ungdom

LSK i Helsingfors
Jenna Vierinen
0504007303

SU i Tammerfors

MATIAS HERTZBERG,
ordförande för SU i Helsingfors