Svensk Ungdom (SU) är Svenska Folkpartiets ungdomsförbund. Vi är ett socialliberalt politiskt ungdomsförbund som vill samla unga mellan 14 och 30 år för att driva våra intressen i politiken.
SU är det enda politiska ungdomsförbundet som gör politik på svenska i Finland.
Svensk Ungdom verkar på tre nivåer: Nationellt på förbundsnivå, regionalt via våra kretsar och lokalt via lokalavdelningarna.

Svensk Ungdom –
ditt fria val

Lokalavdelningar i övriga Finland

Lokalavdelningarna utgör grunden för Svensk Ungdom. Varje medlem hör till en lokalavdelning och dessa har en självständig ekonomi och verksamhet. Lokalavdelningarnas uppgift är främst att sköta kontakten till kretsen och leda verksamheten på ett lokalt plan. Lokalavdelningarna håller också kontakten till de lokala politikerna. Lokalavdelningen leds av en lokalavdelningsordförande och en styrelse.

För tillfället har Svensk Ungdom aktiv verksamhet inom Nylands, Helsingfors, Åbolands och Österbottens krets. Kretsarna ställer bland annat upp unga kandidater i val, håller kontakt med lokala beslutsfattare, ordnar seminarier
och diskussionstillfällen och så klart också roliga tillställningar som sitzer. Om du vill starta eller återuppliva en lokalavdelning på andra håll i Finland eller delta i annan verksamhet kan du kontakta Anna Lindberg anna.lindberg(a)su.fi som är verksamhetsledare för övriga Finland och Helsingfors.

 

 

CHRISTOFFER INGO,

förbundsordförande