Svensk Ungdom (SU) är Svenska Folkpartiets ungdomsförbund. Vi är ett socialliberalt politiskt ungdomsförbund som vill samla unga mellan 14 och 30 år för att driva våra intressen i politiken.
SU är det enda politiska ungdomsförbundet som gör politik på svenska i Finland.
Svensk Ungdom verkar på tre nivåer: Nationellt på förbundsnivå, regionalt via våra kretsar och lokalt via lokalavdelningarna.

Svensk Ungdom –
ditt fria val

Lokalavdelningar i Nyland

Lokalavdelningarna utgör grunden för Svensk Ungdom. Varje medlem hör till en lokalavdelning och dessa har en självständig ekonomi och verksamhet. Lokalavdelningarnas uppgift är främst att sköta kontakten till kretsen och leda verksamheten på ett lokalt plan. Lokalavdelningarna håller också kontakten till de lokala politikerna. Lokalavdelningen leds av en lokalavdelningsordförande och en styrelse.

Vill du gå med i en lokalavdelning, starta en ny eller ge ny glöd åt en redan befintlig? Tveka inte att ta kontakt med verksamhetsledaren i din krets så hjälper hen dig!

 

Här ser du en lista på alla våra lokalavdelningar:

SU i Hangö
Kajsa Rantamäki
0408349821


SU i Raseborg
Anita Westerholm
0440557565


SU i Virkby-Lojo


SU i Ingå
Henrik Wickström
0445553885


SU i Sjundeå


SU i Kyrkslätt
Alexander Geust
0453241954


SU i Grankulla


SU i Esbo
Miivi Selin-Patel
0407030086


SU i Vanda


SU i Sibbo
Richard Sundman
0405217179


SU i Borgå
Emilia Mattsson
0504989950


SU i Lovisanejden
Cosmo Mether
04577317034

LINNEA LINDFORS
ordförande för SU i Nyland