Svensk Ungdom (SU) är Svenska Folkpartiets ungdomsförbund. Vi är ett socialliberalt politiskt ungdomsförbund som vill samla unga mellan 14 och 30 år för att driva våra intressen i politiken.
SU är det enda politiska ungdomsförbundet som gör politik på svenska i Finland.
Svensk Ungdom verkar på tre nivåer: Nationellt på förbundsnivå, regionalt via våra kretsar och lokalt via lokalavdelningarna.

Svensk Ungdom –
ditt fria val

Lokalavdelningar i Österbotten

Lokalavdelningarna utgör grunden för Svensk Ungdom. Varje medlem hör till en lokalavdelning och dessa har en självständig ekonomi och verksamhet. Lokalavdelningarnas uppgift är främst att sköta kontakten till kretsen och leda verksamheten på ett lokalt plan. Lokalavdelningarna håller också kontakten till de lokala politikerna. Lokalavdelningen leds av en lokalavdelningsordförande och en styrelse.

Vill du gå med i en lokalavdelning, starta en ny eller ge ny glöd åt en redan befintlig? Tveka inte att ta kontakt med verksamhetsledaren i din krets så hjälper hen dig!

 

Här ser du en lista på alla våra lokalavdelningar:

 

SU i Korsholm
Charlotta Rosenlöf
0442772661


SU i Vasa
Joakim Sandelin
0400 911613


SU i Vörå


SU i Malax


SU i Korsnäs


SU i Oravais


SU i Vörå


SU i Maxmo


SU i Nykarleby


SU i Pedersöre


SU i Jakobstad


SU i Larsmo


SU i Kro-Te-Ne


SU i Karleby


SU i Närpes
Johanna Borg
0403556031


SU i Kristinestad
Tommy Englund
050-3069868


LSK i Vasa
Ellen Kackur
0504684441

IMG_6187

IDA-MARIA SKYTTE
ordförande för SU i Österbotten