Förbundsstyrelsen (FS) är Svensk Ungdoms högsta beslutande organ efter kongressen. FS har möte ungefär varannan vecka, och ansvarar för verksamheten som sker i förbundet. FS fattar beslut om politisk aktivitet, tar hand om löpande ärenden och övervakar ekonomin. Förbundsstyrelsen förbereder också kongressen, samt svarar på och följer upp inlämnade motioner. Förbundsstyrelsens arbete leds av förbundsordförande.

Svensk Ungdom –
ditt fria val

Förbundsstyrelsen

I spetsen för förbundet finns åtta personer: En ordförande, två vice-ordförande och fyra medlemmar. Här får du läsa mer om vår förbundsstyrelse:

Förbundsstyrelsen (FS) är Svensk Ungdoms högsta beslutande organ efter kongressen. FS har möte ungefär varannan vecka, och ansvarar för verksamheten som sker i förbundet. FS fattar beslut om politisk aktivitet, tar hand om löpande ärenden och övervakar ekonomin. Förbundsstyrelsen förbereder också kongressen, samt svarar på och följer upp inlämnade motioner. Förbundsstyrelsens arbete leds av förbundsordförande.

Kontaktuppgifter och mer information hittar du här:

KONTAKTUPPGIFTER →