Förbundsstyrelsen (FS) är Svensk Ungdoms högsta beslutande organ efter kongressen. FS har möte ungefär varannan vecka, och ansvarar för verksamheten som sker i förbundet. FS fattar beslut om politisk aktivitet, tar hand om löpande ärenden och övervakar ekonomin. Förbundsstyrelsen förbereder också kongressen, samt svarar på och följer upp inlämnade motioner. Förbundsstyrelsens arbete leds av förbundsordförande.

Svensk Ungdom –
ditt fria val

Kongressen

Kongressen är Svensk Ungdoms högsta beslutande organ och ordnas en gång per år. Alla medlemmar kallas till kongressen. Kongressen väljer en ny förbundsstyrelse och förbundsordförande samt drar upp SU:s politiska linjedragningar.

På Kongressen, som ordnas på olika platser i Svenskfinland varje gång, påverkar alla deltagare förbundets politik genom att godkänna motioner och revideringar av det politiska programmet. Kongressen hålls vanligtvis under ett veckoslut. Information om var och när Kongressen hålls meddelas via Svensk Framtid, på vår hemsida samt via våra sociala medier.

Inför kongressen arrangerar varje krets ett förberedande sammanträde, en minikongress, där handlingar och förfarande gås igenom.

 

Bli medlem!

Gillar du Svensk Ungdom? Vill du också förbättra världen? Är du mellan 14 och 30 år gammal? Då kan du bli medlem redan i dag!

Klicka här