Svensk Ungdom (SU) är Svenska Folkpartiets ungdomsförbund. Vi är ett socialliberalt politiskt ungdomsförbund som vill samla unga mellan 14 och 30 år för att driva våra intressen i politiken.
SU är det enda politiska ungdomsförbundet som gör politik på svenska i Finland.
Svensk Ungdom verkar på tre nivåer: Nationellt på förbundsnivå, regionalt via våra kretsar och lokalt via lokalavdelningarna.

Svensk Ungdom –
ditt fria val

Utskotten

Svensk Ungdom har flera utskott. Ett utskott är ett organ som behandlar vissa typer av frågor, som finns till för att underlätta styrelsens arbete och som bevakar särskilda ämnesområden. På så vis får utskottens medlemmar arbeta med den politik de känner är viktig.

Utskotten ger dig möjlighet att fördjupa dig och jobba för ett ämne som intresserar dig. Det ger dig även en möjlighet att direkt vara med och påverka förbundets politik.

Genom utskotten lär du dessutom känna en massa nya människor och får nya kontakter och vänner. Utskotten har i regel möten en gång per månad och mötena är öppna för alla intresserade.

 

OM UTSKOTTEN

Internationella utskottet (IU)

Det internationella utskottet ansvarar för SU:s internationella verksamhet. SU:s viktigaste internationella samarbetsorganisationer är Nordiska Centerungdomens Förbund (NCF), International Federation of Liberal Youth (IFLRY) och European Liberal Youth (LYMEC). SU deltar aktivt i olika evenemang som ordnas runtom i världen. Det internationella engagemanget som SU upprätthåller är högt uppskattat bland samarbetsorganisationerna och det är förstås något vi vill fortsätta med. Om du är intresserad av internationell politik så är det här utskottet för dig!

 

Jämställdhetsutskottet (JÄMU)

Brinner du för kvinnor och mäns lika rättigheter? Känner du att jämställdhetspolitik borde få mera utrymme i SU? Då är jämställdhetsutskottet något för dig. Jämställdhetsutskottet tar ställning i frågor, ordnar seminarium, evenemang och fungerar som expertorgan för förbundsstyrelsen. Om du vill jobba för jämställdhetsfrågor så är det här utskottet något för dig.

 

Högskolepolitiska utskottet – LSK

Är du intresserad av högskolepolitik? Tycker du att studiestödet ska höjas och att regeringen borde lyssna på studerande? Då kan högskolepolitiska utskottet vara något för dig!

För lite på ett år sedan blev Liberala Studerande en del av Svensk Ungdom. Som ett led i det finns det i fortsättningen ett högskolepolitiskt utskott. Om du brinner för utbildning och för studerandes rättigheter så är det här utskottet för dig!

 

Miljö och jordbrukspolitiska utskottet (MIPU)

För ett par år sedan grundade förbundsstyrelsen miljö- och jordbrukspolitiskt utskott.  Utskottet har uppdraget att utveckla SU:s miljöpolitik och fungera som sakkunnigorgan för förbundsstyrelsen. Utskottet kunde även ordna studiebesök, jippon och evenemang. Om du brinner för miljö eller jordbruk så är det här utskottet för dig!

 

Ekonomi- och arbetspolitiska utskottet (EPU)

Vill du vara med och stärka och utveckla SU:s profil i ekonomi och arbetsfrågor? Ekonomi och arbetsfrågor är några av de viktigaste frågorna inom politiken eftersom en bra ekonomisk politik ger resurser att satsa på välfärd och tjänster. EPU jobbar med att forma SU:s ekonomiska linje och ordnar jippon, seminarier och evenemang kring dessa frågor. Om du tycker om ekonomiska frågor eller bara vill lära dig mera om det som är politikens ryggrad så är EPU utskottet för dig!

 

Verksamhetsutskottet (Verkus)

Är du sugen på att göra istället för att bara prata? Har du en idé om hur SU kunde synas bättre utåt? Genom att gå med i verksamhetsutskottet kan du vara med och jobba konkret för förbundet. Verkus finns till för att göra olika praktiska projekt och kampanjer, allt från valvideor till workshops. Förra året ordnade Verkus det mycket populära evenemanget Politikurs och en lokalavdelningsträff. Kom med och forma nästa års verksamhet, oavsett om du är splitterny medlem eller SU-veteran.

 

 

KONTAKTUPPGIFTER TILL NUVARANDE UTSKOTTSORDFÖRANDE

forbundet_internationellt_ikon

Internationella
utskottet IU

Bli medlem!

Gillar du Svensk Ungdom? Vill du också förbättra världen? Är du mellan 14 och 30 år gammal? Då kan du bli medlem redan i dag!

Klicka här