Prenumerera på uttalanden

Hör av dig till info(at)su.fi om du vill få SU:s uttalanden skickad till dig per e-post.,

Liberala studerande LSK: Gymnasiet är mer än bara poäng!

Svensk Ungdoms högskolepolitiska utskott Liberala Studerande LSK kritiserar förslaget om poängsättning för de olika studentexamensproven som presenterades den 7 november av Opiskelijavalintojen uudistaminen-projektet.

Reformen kommer öka på den redan existerande stressen och illamåendet som många gymnasiestuderande upplever, säger Alexandra Saarinen, ordförande för LSK.

– Att lägga större fokus på matematiskt kunnande skapar en situation där matematikundervisningen borde ses över för att garantera att alla studerande har möjlighet att nå sina fulla potential i ämnet, både inom den korta och långa lärokursen. LSK är också oroliga för studerande med inlärningssvårigheter och deras jämlika möjligheter till fortsatta studier.

Poängsättningsmetoden kommer att allt mer kunna påverka vilka ämnesval studerande gör, vilket kan avspeglas så långt ner som till grundskolans övre klasser. Om förslaget går igenom är det viktigt att studerande som vill söka sig vidare till högskolestudier i ett tidigt skede känner till hur de olika ämnena poängsätts. Poängsättningen kommer ändå skapa ett ojämlikt utgångsläge för studerandena vid ansökningen till högskolestudier.

Med detta förslag blir gymnasiet allt mer som en treårig prepkurs, där studerande redan i ett tidigt skede tvingas att specialisera sig. Gymnasieutbildningen kan förlora sin status som en allmänbildande instans, säger Saarinen.

 

Tilläggsinformation

Alexandra Saarinen, ordförande för LSK
alexandra.saarinen@liberal.fi
050-3442539

Dela
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someone