SU på SFP:s partidag

Partidagen är SFP:s motsvarighet till förbundskongressen – årsmötet där man väljer partiledningen och fattar beslut om linjerna för partiets politik.

Svenska folkpartiets partidag ordnas i år lördagen den 21 maj – söndagen den 22 maj 2022 i Åbo. Det finns också möjlighet att delta på distans. Partidagen öppnas lördagen den 21 maj kl. 9.30.

Mera information om programmet hittas här:

SU:are på SFP:s patidag år 1985.

Sök till SU:s delegation

Svensk Ungdom har 36 delegatplatser på SFP:s partidag. Alla medlemmar i SU kan ansöka om en plats i SU:s delegation, du kan anmäla ditt intresse genom att fylla i anmälningsformuläret senast måndagen den 18 april.

På grund av begränsat antal delegatplatser kan vi tyvärr inte garantera en plats om intresset är stort. Delegater som kan närvara hela veckoslutet prioriteras.

Förbundsstyrelsen har befullmäktigat förbundsordförande och förbundssekreteraren att fastställa delegationen för partidagen. Vi bekräftar SU-delegationens sammansättning kort efter sista anmälningsdag.

Partidagsdelegationen har möte tisdag 10.5 kl 17 och tisdag 17.5 kl 17, vi hoppas att du kan delta i alla fall i ett av mötena.

På frågor om partidagen svarar förbundsordförande Frida Sigfrids (frida.sigfrids@su.fi eller 040 5910874) och förbundssekreterare Malin Lindholm (malin.lindholm@su.fi eller 0400 607245).