SU på SFP:s partidag

Partidagen är SFP:s motsvarighet till förbundskongressen – årsmötet där man väljer partiledningen och fattar beslut om linjerna för partiets politik.

Svenska folkpartiets partidag ordnas i år 26.9.2020 i Vanda, Scandic Helsinki Aviacongress, Robert Hubers väg 4, 01510 Vanda.

Partidagen öppnas lördagen den 26.9.2020 kl 9.00 och avslutas samma dag kl 17.00. I år finns det också möjlighet till distansdeltagande.

Mera information om programmet hittas här:

SU:are på SFP:s patidag år 1985.

Sök till SU:s delegation

Svensk Ungdom har 39 delegatplatser på SFP:s partidag. Alla medlemmar i SU kan ansöka om en plats i SU:s delegation. På grund av begränsat antal delegatplatser kan vi tyvärr inte garantera en plats om intresset är stort.

Att delta i partidagen som SU-delegat kostar 15 euro.

SU ersätter dina resor enligt mest ändamålsenliga färdmedel. Om du är i behov av boende för fredag-lördag står SU för boendekostnaderna. Att delta i partidagen på distans är avgiftsfritt.

Intresseanmälan till SU:s partidagsdelegation stänge söndagen den 23 augusti. Efter sista anmälningsdag är din anmälan bindande – om du avbokar utan giltig orsak efter sista anmälningsdag betalar du hela deltagaravgiften.

Partidagsdelegationen har möte tisdag 15.9 kl 17 och onsdag 23.9 kl 17.

Vi hoppas att du som deltar i delegationen kan delta i alla fall på ett av mötena.

Förbundsstyrelsen har befullmäktigat förbundsordförande och förbundssekreteraren att fastställa delegationen för partidagen.

Vi bekräftar SU-delegationens sammansättning kort efter sista anmälningsdag.

På frågor om partidagen svarar förbundssekreterare Malin Lindholm

MALIN LINDHOLM