Är det möjligt att debattera värdigt och respektfullt? Får innehåll med chockvärde mera uppmärksamhet än sakligt innehåll? Hur gör man sina argument mera retoriska?

Att navigera sig i dagens debattklimat är inte det lättaste. Men vi på Svensk Ungdom  och Finlands Svenska Skolungdomsförbund erbjuder ett debattseminarium där vi försöker kasta ljus över bland annat ovannämnda frågor. Seminariet ordnas inom ramen för förbundens gemensamma debattprojekt.

Seminariet öppnas av opinionsavdelningens chef på HBL, Susanna Ginman som kommer att tala om hur debattklimatet ser ut idag. Efter det får vi lyssna på tankesmedjan Agendas verksamhetsledare, Ted Urho som berättar om värdighet och respekt då man debatterar på sociala medier. Seminariet avslutas med ett uppgraderat debattforum av vår egen debattkoordinator, Eddie Myrskog.

Program:

18:00 Inledning
18:05 Dagens debattklimat med Susanna Ginman
18:35 Värdighet och respekt i debatt på sociala medier med Ted Urho
19:00 Paus
19:10 Debattforum med Eddie Myrskog
20:00 Avslutning

Tillfället riktar sig främst till unga intresserade inom SU och FSS och lämpar sig särskilt väl för dig som är intresserad av debatt och retorik.

Anmäl dig via Lyyti: https://www.lyyti.fi/reg/debattseminarium2021