More

Välkommen på Minikongress med SU i Åboland!

Minikongressen är ett evenemang för dig som ska delta i Svensk Ungdoms kongress och tillhör den Åboländska delgationen. På Minikongressen går vi igenom handlingarna inför den 78:onde kongressen som äger rum 8-9.5 2021 på distans. Vi diskuterar motioner, personval och förbereder oss rent praktiskt inför kongressen. Minikongressen är också ett bra tillfälle att lära känna de andra åboländska kongressdeltagarna! Kretsen bjuder förstås på någonting gott som du kan sitta och äta på hemma framför Zoom under minikongressen.

Om du inte har möjlighet att delta på då kongressen, men vill vara med och kunna påverka i de ärenden som kommer att behandlas, så är minikongressen ett ypperligt tillfälle för dig att få din röst hörd inom delegationen!

Plats: Distans på Zoom
Tidtabell: 24.4
10:00 Minikongressen börjar
12:00 Lunch
16.00 Minikongressen avslutas senast

Anmäl dig till minikongressen senast den 23.4 på följande länk: https://www.lyyti.in/Minikongress_med_SU_i_Aboland_3729
Har du frågor eller kommentarer om minikongressen och dess arrangemang? Då är du varmt välkommen att ta kontakt med verksamhetsledare Matilda på matilda@su.fi!

Inte ännu anmäld till kongressen? Ingen fara, du hinner ännu komma med här: https://www.lyyti.fi/reg/kongress2021