More

Välkommen på SU i Åbolands Minikongress!

Minikongressen är det förberedande evenemanget inför kongressen. Under minikongressen går vi igenom allt praktiskt inför kongressen, så som motioner och personval. Minikongressen är också ett bra tillfälle att lära känna de andra åboländska kongressdeltagarna. Om du som SU-medlem inte har möjlighet att delta på den egentliga Kongressen i Helsingfors så är Minikongressen ett ypperligt tillfälle för dig att påverka de ärenden som kommer att behandlas på Kongressen.

Det är möjligt att delta distans via zoom.

Plats: SFVs utrymmen på Tavastgatan 30D 33-34

Tidtabell:
9:30 Kaffe och lätt frukost
10:00 Minikongressen början
12:30 Lunch
18:30 Middag
20:00 Minikongressen avslutas senast

Anmäl dig senast 20.8.

Om ni har frågor så kan ni rikta dem till verksamhetsledare Matilda Holmström på matilda@su.fi. Kom inte på plats om du är sjuk eller har lindriga symtom. Om du hör till en till en riskgrupp ber vi dig noggrant väga riskerna med deltagandet i evenemanget. För noggrannare information gällande hygien- och säkerhet på evenemanget kan du kontakta matilda@su.fi.