More

Välkommen på SU i Österbottens motionsskrivarkväll!
Den 28.1.2020 ordnar SU i Österbotten motionsskrivarkväll för våra medlemmar via Zoom!

Anmäl dig via lyyti-länken för att få en zoom-länk

Vad är en motionsskrivarkväll?
– Det är en kväll då vi tillsammans brainstormar och skriver utkast till de motioner som SU i Österbotten vill lämna in till kongressen!

Vad betyder det?
– En motion är en text där vi utförligt ger ett förslag på något som vi i Österbotten vill att Svensk Ungdom aktivt skall jobba för i framtiden.

Under Kongressen som SU ordnar i maj 2020 kommer motioner tas upp till diskussion för att sedan behandlas och röstas igenom eller förkastas
Tycker du t.ex. Att VASA absolut skall vara Finlands huvudstad? Då kan vi diskutera detta under kvällen och kanske skriva en motion om det.