Välkommen med på Svensk Ungdom i Åbolands motionsskrivarkväll!

Torsdagen den 4.2 träffas vi kl. 18:00 för brainstorma och skriva utkast till de motioner som kretsen vill lämna in till SU:s kongress som går av stapeln i år i maj!

Genom motioner kan vi i Åboland föra fram vad vi vill att Svensk Ungdom aktivt ska jobba för i framtiden. Under kongressen kommer motionerna behandlas och antingen röstas igenom eller förkastas. Tycker du att Åbo ska återinföras som landets huvudstad? Eller att det ska byggas en Hyperloop mellan Åbo och Stockholm? Vad du än har för bra eller mindre bra idéer, kom med och slipa på dom i trevligt sällskap!
Alla SU-medlemmar som vill vara med och påverka förbundets politik är varmt välkomna med!

Anmäl ditt intresse via följande lyytilänk så ses vi den 4.2 på zoom: https://www.lyyti.in/Motionsskrivarkvall_med_Svensk_Ungdom_i_Aboland_4576

SU står för snacks för alla som deltar!