Vilka frågor vill du att Svensk Ungdom driver de kommande åren? Har du en motionsidé som du vill bolla med andra eller kanske du bara vill komma med och snacka politik med andra aktiva?

Den 2.2.2022 ordnar SU i Helsingfors och övriga Finland tillsammans med SU i Nyland motionsskrivarkväll för våra medlemmar via Zoom! Anmäl dig för att få en zoom-länk!

Vad är en motionsskrivarkväll?
– Det är en kväll då vi tillsammans brainstormar och skriver utkast till de motioner som SU i Nyland vill lämna in till kongressen!Vad betyder det?
– En motion är en text där vi utförligt ger ett förslag på något som vi i Nyland, Helsingfors eller övriga Finland vill att Svensk Ungdom aktivt skall jobba för i framtiden.Under SU:s Kongress i maj 2022 kommer motioner tas upp till diskussion för att sedan behandlas och röstas igenom eller förkastas
Tycker du t.ex. Att Borgå absolut skall vara Finlands huvudstad? Eller Att Ingå ska ha Finlands största vattenpark? Att Helsingfors endast ska erbjuda vegansk mat på sjukhusen? Då kan vi diskutera detta under kvällen och kanske skriva en motion om det.