More

22.1.2020 17:30 - 19:30

SU i Österbotten

Rådhusgatan 23, 65100 Vasa

Organized By

SU i Österbotten

Väälkumi på SU i Österbottens motionsskrivarkväll!
Den 22.1.2020 ordnar SU i Österbotten motionsskrivarkväll i mellanrummet på R25 i folkhälsans utrymmen (adress: Rådhusgatan 25)

Vad är en motionsskrivarkväll?
Det är en kväll då vi tillsammans brainstormar och skriver utkast till de motioner som SU i Österbotten vill lämna in till kongressen!
Vad betyder det?
En motion är en text där vi utförligt ger ett förslag på något som vi i Österbotten vill att Svensk Ungdom aktivt skall jobba för i framtiden.
Under Kongressen som SU ordnar i maj 2020 kommer motioner tas upp till diskussion för att sedan behandlas och röstas igenom eller förkastas
Tycker du t.ex. Att VASA absolut skall vara Finlands huvudstad? Då kan vi diskutera detta under kvällen och kanske skriva en motion om det.

Under kvällen bjuder vi på pizza och läsk!

Anmäl dig genom Google docs länken senast 21.1.2020
Länk: https://forms.gle/YJfQSY67s1WeW5Px5

VAD? SU i Österbottens motionsskrivarkväll
VAR? I mellanrummet på R25 (Rådhusgatan 25)
NÄR? 22.1. Kl.17.30 – 19.30
VEM? Du som är SU-medlem i Österbotten
HUR? Anmälan genom Google docs