Välkommen på Svensk Ungdom i Helsingfors vårmöte onsdagen den 10.3 kl. 17.00 på zoom.
Vårmötet är redovisningsmöte där vi bland annat kommer att behandla verksamhetsberättelsen från föregående verksamhetsår samt bokslutet.Alla medlemmar i Svensk Ungdom i Helsingfors har rösträtt på mötet.