More

7.12.2021 19:00

Välkommen på Svensk Ungdom i Nylands extra kretsmöte tisdagen den 7 december kl. 19.00. Mötet ordnas som ett distansmöte. Den fysiska mötesplatsen är Svensk Ungdoms kansli på Georgsgatan 27 i Helsingfors, men på grund av ekonomiläget uppmuntrar alla deltagare delta på distans.

På mötet behandlas val av kretsordförande och medlemmar till kretsstyrelsen. Alla medlemmar har rösträtt på mötet.

Anmäl dig genom att fylla i det här formuläret. Möteslänken skickas ut till alla anmälda.

Är du intresserad av att sitta SU i Nylands kretsstyrelse? Kontakta då kretsens vice ordförande Kaisla Dahlqvist (0443093670 eller kaisla.d@live.com). Vid eventuella frågor kontakta förbundssekreterare Malin Lindholm (0400 607245 eller malin.lindholm@su.fi).