Välkommen på Svensk Ungdom i Nylands höstmöte onsdagen den 17 november kl. 18.00. Mötet ordnas som ett hybridmöte, med möjlighet att delta på distans eller fysiskt på plats. Den fysiska mötesplatsen är Svensk Ungdoms kansli på Georgsgatan 27 i Helsingfors, mötesutrymmet på sjätte våningen.

Alla medlemmar har rösträtt på mötet. Anmäl dig genom att fylla i det här formuläret. Möteslänken skickas ut till alla anmälda.

Är du intresserad av att sitta SU i Nylands kretsstyrelse? Kontakta då kretsens vice ordförande Kaisla Dahlqvist (0443093670 eller kaisla.d@live.com).

Vid eventuella frågor kontakta förbundssekreterare Malin Lindholm (0400 607245 eller malin.lindholm@su.fi).