More

21.5.2022 09:30

Svenska folkpartiets partidag ordnas i år lördagen den 21 maj – söndagen den 22 maj 2022 i Åbo. Det finns också möjlighet att delta distans. På fredagen 20.5 anordnar Åbo stad en mottagning för partidagens deltagare på Åbo stadshus. Partidagen är SU:s motsvarighet till kongressen; årsmötet där man väljer partiledning och fattar beslut om linjerna för partiets politik. Mera information om programmet hittas på SFP:s webbsidor.

Svensk Ungdom har 36 delegatplatser på SFP:s partidag. Alla medlemmar i SU kan ansöka om en plats i SU:s delegation, du kan anmäla ditt intresse genom att fylla i anmälningsformuläret senast måndagen den 18 april.

SU subventionerar deltagandet i partidagen för medlemmar i SU-delegationen.

Att delta som SU delegat i partidagen kostar 50 euro om du behöver boende, i priset ingår deltagaravgiften för partidagen, partidagssupén på lördag kväll, boende på Omena hotel i tre personers rum och ersättning för dina resekostnader till och från Åbo.

Om du arrangerar boende själv kostar det 30 euro att delta som SU delegat, i priset ingår deltagaravgiften för partidagen och partidagssupén på lördag kväll.

Att som SU-delegat delta på distans kostar inget.

På grund av begränsat antal delegatplatser kan vi tyvärr inte garantera en plats om intresset är stort. Delegater som kan närvara hela veckoslutet prioriteras. Förbundsstyrelsen har befullmäktigat förbundsordförande och förbundssekreteraren att fastställa delegationen för partidagen. Vi bekräftar SU-delegationens sammansättning kort efter sista anmälningsdag.

Partidagsdelegationen har möte tisdag 10.5 kl 17 och tisdag 17.5 kl 17, vi hoppas att du kan delta i alla fall i ett av mötena.

På frågor om partidagen svarar förbundsordförande Frida Sigfrids (frida.sigfrids@su.fi eller 040 5910874) och förbundssekreterare Malin Lindholm (malin.lindholm@su.fi eller 0400 607245).