More

14.10.2021 17:00

Välkommen på Svensk Ungdom i Helsingfors rf:s höstmöte torsdagen den 14 oktober kl. 17.00.

Mötet ordnas som ett hybridmöte, med möjlighet att delta på distans eller fysisk på plats. Den fysiska mötesplatsen är Svensk Ungdoms kansli på Georgsgatan 27, mötesutrymmet på sjätte våningen. Alla medlemmar har rösträtt på mötet. Anmäl dig genom att fylla i det här formuläret. Möteslänken skickas ut till alla anmälda.

Är du intresserad av att sitta SU i Helsingfors kretsstyrelse? Kontakta då kretsordförande Emmi Piippo på emmi.piippo@su.fi. Vid eventuella frågor kontakta förbundssekreterare Malin Lindholm på malin.lindholm@su.fi.