More

15.3.2022 19:00

Vasa kansliet

Rådhusgatan 23, Vasa

Organized By

SU i Österbotten

Svensk Ungdom i Korsholm r.f. håller årsmöte tisdag 15.3 kl.19 på kretskansliet, Rådhusgatan 23, Vasa och på Zoom.
Under vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden, d.v.s. Bokslut, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget för år 2021 och 2022. Dessutom väljs ny styrelse.

Är du intresserad av att sitta med i styrelsen? Verksamhetsledare Karolina Virta berättar gärna mer om styrelsearbetet! 

Kontaktuppgifter:

karolina.virta@su.fi

044 2855271

Välkommen!