More

8.5.2021 All Day

Välkommen på

SVENSK UNGDOMS 78:e KONGRESS

den 8-9 maj 2021 på distans!

Trots coronapandemin kommer våren, och i maj är det åter dags för Svensk Ungdoms kongress! Kongressen är förbundets högsta beslutsfattande organ, som fastställer verksamheten och politiken för det kommande året och väljer ny förbundsstyrelse. 

I år arrangeras kongressen på distans, för första gången i Svensk Ungdoms historia – denna gång sker alltså debatten och politiken från hemmasoffan! Alla medlemmar i Svensk Ungdom är välkomna att delta.

På kongressen behandlas inkomna motioner, det vill säga förslag på vad SU ska arbeta för under det kommande året. Borde vi utöka språkundervisningen i samiska? Borde skolhälsovården förse unga med gratis menskoppar? Borde hybridstudier vara ett alternativ även i framtiden? Borde vi öka kommuninvånarnas delaktighet i beslutsfattandet? Borde vi sänka förvärvsinkomstskatten?

Vad tycker du? Gör din röst hörd på kongressen!

PROGRAM

Lördag 8.5
8.30-9.15 Kretsvisa delegatmöten
9.30-12.30 Kongressen öppnas, hälsningar, allmänpolitisk debatt
12.30-13.30 Lunchpaus
13.30-14.15 Utfrågning av styrelsekandidater
14.15-14.45 Kongressen fortsätter
14.45-15.15 Fikapaus
15.15-18.00 Utkottsarbete
19.00-20.00 Kvällsprogram

Söndag 9.5
8.30-9.00 Kretsvisa delegatmöten
9.15-12.00 Kongressen fortsätter
12.00-13.00 Lunchpaus
13.00-17.00 Kongressen fortsätter
Kongressen avslutas senast kl 17

ANMÄLAN

Anmäl dig senast 21.4.2021 via länken: https://www.lyyti.in/kongress2021. Alla anmälda kommer att få kongress-snacks skickat hem till sig på posten.

PRAKTISKT 

Möteshandlingar och mera information om hur distanskogressen går till skickas till anmälda delegater efter sista anmälningsdag.

Har du frågor om kongressen? Kontakta förbundssekreterare Malin Lindholm på malin.lindholm@su.fi eller 0400 607245.

Är du intresserad av sitta i förbundsstyrelsen det kommande året? Kontakta i sådant fall valberedningen, mera information hittas på www.su.fi/kongress.