More

6.5.2022 15:00

Välkommen på SVENSK UNGDOMS 79:e KONGRESS den 6-8 maj 2022 i Otnäs!

Våren står bakom hörnet och i maj är det åter dags för Svensk Ungdoms kongress! Kongressen är förbundets högsta beslutsfattande organ, som fastställer verksamheten och politiken för det kommande året och väljer ny förbundsstyrelse. Äntligen får vi träffas live igen för att debattera, diskutera och tillsammans forma förbundets politik!

I år arrangeras kongressen i Otnäs, Esbo. Alla medlemmar i Svensk Ungdom är välkomna att delta! På kongressen behandlas inkomna motioner, det vill säga förslag på vad SU ska arbeta för under det kommande året.

Borde vi ordna val mer sällan? Hur ska klimatomställningen vara socialt rättvis? Borde studerandes hälsovårdsavgift ges ut som faktura? Hur kan vi motarbeta antisemitism i Europa?

Vad tycker du? Gör din röst hörd på kongressen!

Anmäl dig senast 6.4.2022 via länken: https://www.lyyti.in/SU79KONGRESS. Avanmälning är möjlig fram till sista anmälningsdag och efter det får man deltagaravgiften återbetald endast vid sjukdomsfall. Möteshandlingar och mera information skickas till anmälda delegater efter sista anmälningsdag. Alla utrymmen vi använder på kongressen är tillgängliga.

Vill du träna upp dina debattkunskaper inför mötet? Anmäl dig och två av dina vänner (du kan även anmäla dig ensam) till fredagens lättsamma debattävling. Ta del av roliga debatter och en möjlighet att vinna förbundets ärorikaste pris: Debattmästarskapet! Du kan anmäla dig till debattävlingen via anmälningsformuläret.

Har du frågor om kongressen? Kontakta förbundssekreterare Malin Lindholm på malin.lindholm@su.fi eller 0400 607245.

Är du intresserad av sitta i förbundsstyrelsen det kommande året? Kontakta i sådant fall valberedningen, mera information hittas på https://su.fi/kongress-2022/.