More

Varmt välkomna på miljöutskottets webinarium om hållbart jordbruk!

Anmäl dig via Lyyti här: https://www.lyyti.in/hallbart_jordbruk

Finlands jordbruk står inför utmaningar när det gäller att öka lönsamheten, samt arbeta mot klimatförändringen. Med oss har vi tre experter.Mats Nylund från SLC berättar om ekonomisk hållbarhet samt jordbrukets lönsamhet. Förnyelsen av Europas gemensamma jordbrukspolitik för med sig nya krav och målsättningar, hur kommer detta att märkas i Finland.Kaj Nyman vid Valio berättar om Valios mål om koldioxidneutral mjölk 2035: “Vi känner till mjölkproduktionens klimatpåverkan och vi vill vara en del av lösningen. Med vilka åtgärder uppnår vi målsättningen?”Anne Antman vid Baltic Sea Action Group berättar om Östersjöns tillstånd, varifrån utsläppen kommer samt jordbrukets roll, hur man med odlingsteknik binder kol i marken och förhindrar utsläpp till havet.