Politiker-

skolan 

Politikerskolan är en kurs bestående av föreläsningar och studiebesök som passar alla som har ett intresse för politik.

Är du nyfiken på vad politik egentligen är? Vill du veta mera om hur vårt samhälle fungerar och om hur du kan vara med och påverka?

På Svensk Ungdoms Politikerskola funderar vi på just det här! Genom att varje vecka behandla ett nytt tema med intressanta talare och givande diskussioner, får du en större insyn i hur vårt samhälle fungerar och hur du kan vara med och påverka.

Hösten 2021 drar vi igång igen i början av oktober, med en träff per vecka. Och avslutar i november med en träff i Helsingfors där vi bland annat besöker Finlands riksdag.

Vill du delta i Politikerskolan 2021?

Ansökan öppnar efter sommaren!

För mer info, kontakta verksamhetsledaren i din krets!