Politiker-

skolan 2022 

Politikerskolan är en kurs bestående av föreläsningar och studiebesök som passar alla som har ett intresse för politik.

KURSEN POLITIKERSKOLAN 2022 ÄR NU AVSLUTAD – TACK TILL ALLA DELTAGARE. ANMÄLAN OCH INFORMATION OM POLITIKERSKOLAN 2023 KOMMER I SLUTET AV SOMMAREN 2023.

Vid frågor, hör av dig till Lucas Hasselblatt eller Kristiane Width (förnamn.efternamn@su.fi). 

Politikerskolan

Anmälan till årets politikerskola är stängd.