Politiker-

skolan 2022 

Politikerskolan är en kurs bestående av föreläsningar och studiebesök som passar alla som har ett intresse för politik.

Borde rösträttsåldern sänkas till 16? Ska värnplikten vara obligatorisk för alla? Är du intresserad av hur samhället fungerar? 

Kom med på Svensk Ungdoms Politikerskola 2022 och lär dig mera om politik och hur du kan påverka de beslut som fattas i samhället! 

 I Politikerskolan får du träffa inspirerande talare och göra intressanta studiebesök samtidigt som du får möjlighet att knyta ett starkt nätverk till andra likasinnade. 

 Ingen tidigare kunskap eller erfarenhet inom politik krävs för att delta. Det enda vi förväntar oss av dig är engagemang och iver inför att lära sig nya saker!

Årets anmälan öppnar 17.8.2022. Programmet i sin helhet presenteras i samband med att anmälan öppnar.

Efter att anmälan öppnar hittar du anmälningslänken här. 

Årets teman består av:

  • Internationell politik + EU politik
  • Lokalpolitik, riksdagsval, identitetspolitik
  • Ung i politiken, politikens utveckling, sociala medier   
  • Nationell politik

Politikerskolan är helt gratis. Svensk Ungdom ersätter dina resor och vid behov även övernattning!

 Har du andra frågor eller funderingar kring politikerskolan, kan du skicka e-post eller WhatsApp meddelande till en SU:s verksamhetsledare:

 LUCAS HASSELBLATT, han/honom

Verksamhetsledare för Nylands krets

+358 45 7731 0278

lucas.hasselblatt@su.fi

 KRISTIANE WIDTH, hon/henne

Verksamhetsledare för Helsingfors och övriga Finlands krets

+358 45 7731 0277

kristiane.width@su.fi

Vill du delta i Politikerskolan 2022?

Ansökan öppnar i augusti och programmet presenteras inom kort.

För mer info, kontakta verksamhetsledaren i din krets!