Politiskt program

Godkänt på Svensk Ungdoms kongress i Åbo 25 - 27.4.2014

Vi är framtiden

Svensk Ungdom är den största svenskspråkiga politiska ungdomsorganisationen i Finland. Vi är en socialliberal organisation som samlar unga människor som är intresserade av samhället och som vill jobba för tvåspråkighet och liberalism.

Svensk Ungdom vill se ett samhälle som värnar om mänskligheten och miljön på ett ekonomiskt hållbart sätt. Vi vill ha en omvärld som vi kan vara stolta över idag, imorgon och i framtiden.

Unga är inte bara framtidens beslutsfattare utan också en del av nuet och därför ska unga vara med och debattera och påverka de beslut som fattas idag. Unga ska inte bara höras i beslutsfattandet, utan vara med och fatta besluten. Vi är aktörer och inte objekt.

Unga ska inte bara höras i beslutsfattandet, utan vara med och fatta beslut. Vi behövs och vill vara aktörer, inte objekt.

SVENSK UNGDOM,
utdrag ur förbundets politiska program