Svensk Ungdom: Samlingspartiets unga biter handen som föder Finland

Samlingspartiets unga ifrågasätter regeringens tilläggsanslag till
jordbrukarna för de dåliga skördeförhållandena i ett
pressmeddelande den 17 oktober. Svensk Ungdom påpekar att
jordbruksstöden finns till för att garantera inhemska och ansvarsfullt
producerade livsmedel. Höstens dåliga skördeförhållanden kommer
leda till inkomstbortfall på åtminstone 100 miljoner, påpekar Svensk
Ungdoms ordförande Christoffer Ingo.

– Samlingspartiets ungas underliggande vilja är att helt och hållet
fasa ut jordbruksstöden i hela EU och Svensk Ungdom delar den tanken,
men på lång sikt. Innan man kan fasa ut jordbruksstöden krävs
jämlika spelregler för hur vi producerar livsmedel, säger Ingo.

Samlingspartiets unga frågar sig också varför inte skid- och
reseorter ersätts vid dåliga väderförhållanden.

– Att stöd för att garantera inhemsk ansvarsfull
livsmedelsproduktion jämförs med hobbyn som skidåkning är att bita i
handen som föder Finland och Samlingspartiets unga borde förstå att
skämmas, säger Ingo.

Tilläggsinformation:
Christoffer Ingo 
Förbundsordförande
Svensk Ungdom
040 545 5472

RKP-Nuoret: Kokoomusnuoret haukkaavat Suomea syöttävää kättä

Kokoomuksen Nuorten Liitto kyseenalaistaa 17. lokakuuta kirjoittamassaan
lehdistötiedotteessa hallituksen maataloustuottajille kohdistettuja
lisätukia, jotka myönnetään huonon satokauden takia. RKP-nuoret
haluavat muistuttaa, että maataloustuet myönnetään jotta meillä
olisi kotimaisia, vastuullisesti tuotettuja, elintarvikkeita
markkinoilla. Syksyn huonot sato-olosuhteet johtavat vähintään 100
miljoonan euron tulonmenetyksiin, toteaa RKP-nuorten puheenjohtaja
Christoffer Ingo.

– Kokoomusnuorten taustalla oleva tavoite on luopua maataloustuista
EU:ssa, ja myös RKP-nuoret jakavat sen ajatuksen, tosin pitkällä
tähtäimellä. Ennen kun maataloustuista voidaan luopua, täytyy
elintarvikkeiden tuottamisen tapahtua yhteisillä pelisäännöillä,
sanoo Ingo.

Kokoomusnuoret pohtivat myös, miksei laskettelu- tai rantalomakohteita
tueta huonojen sääolojen takia.

– Kotimaisen elintarviketuotannon tukien turvaamisen vertaileminen
laskettelun kaltaisen harrastustoiminnan tukemiseen on kuin söisi
Suomea syöttävän käden. Tämän Kokoomusnuorten pitäisi
ymmärtää, lopettaa Ingo.

Lisätietoja:
Christoffer Ingo
Puheenjohtaja
RKP-nuoret
040 545 5472

Ingo: Både regeringen och SFP har kört baklänges med förbundna ögon i yrkesskolreformen

I regeringens budgetproposition för nästa år får yrkesutbildningen
46 miljoner mer efter årets nedskärningar på 190 miljoner euro, men
enligt Svensk Ungdoms förbundsordförande Christoffer Ingo är det
ändå inte tillräckligt för att säkra möjligheten till
närundervisning i yrkesskolorna. Han påpekar också att skuggbudgeten
SFP presenterade ifjol inte avvek mycket från regeringens
budgetförslag.

– När SFP presenterar sin skuggbudget i år förväntar sig Svensk
Ungdom att SFP visar att man är det ledande bildningspartiet man vill
vara. I utbildningsfrågor har den nuvarande regeringen bara kört
baklänges med förbundna ögon. Nu är det dags att SFP sätter ner
foten, säger Ingo.

Ingo kritiserade regeringens nedskärningar i yrkesutbildningen under
ett seminarium som ordnades vid Yrkesakademin i Österbotten på onsdag.

– Inlärning i arbete är också en viktig del av yrkesutbildningen,
men alla ungdomar behöver ändå den sociala fostran bara
närundervisningen kan ge. För många är skolan den enda trygga
platsen i vardagen. När närundervisningstimmarna i värsta fall
halverats efter mångåriga nedskärningar har något gått fel.

Tilläggsinformation:

Christoffer Ingo, förbundsordförande Svensk Ungdom

040 545 5472

Susanna Elenius blir Svensk Ungdoms informatör

Susanna Elenius blir Svensk Ungdoms nya informatör och kommer samtidigt fungera som chefredaktör för tidningen Liber. Elenius, 26, är uppvuxen i Jakobstad och bosatt i Vasa där hon har studerat språk vid Vasa universitet. Hon har också studerat masskommunikation vid Åbo Akademi och har tidigare arbetat för bland annat Vasabladet. Elenius inledde sitt arbete i…

Svensk Ungdom: Elitistisk reform ökar ojämlikheten bland unga

Åtta av Samlingspartiets riksdagsledamöter ställde förra veckan ett skriftligt spörsmål till utbildnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen i en vädjan om att inte slopa inträdesproven till högskolorna. Svensk Ungdom delar oron över att många dörrar stängs för flera ungdomar om reformen går igenom. – Ett betyg mäter inte lämpligheten för varken yrkeshögskole- eller universitetsstudier, eller för…

Svensk Ungdom gläds åt Svenska riksdagsgruppens åtgärder för de mest utsatta

Svenska riksdagsgruppen har idag lanserat ett åtgärdsprogram på tolv punkter för att främja situationen för de mest utsatta i samhället. Svensk Ungdom gläds över initiativet, som tydligt visar att en liberal politik strävar till att förbättra situationen för alla samhällsgrupper. – Jag ger åtgärdsprogrammet mitt fulla stöd, säger Svensk Ungdoms förbundsordförande Christoffer Ingo. Ett välmående…

Liberala Studerande och Svensk Ungdom: Minister Grahn-Laasonens reform skapar ojämlikhet

  Undervisnings- och kulturministeriet kräver att universiteten ska slopa de dyra och tidskrävande urvalsproven. Genom den nya reformen får studentbetyget större vikt i urvalsprocessen.   – Inträdesproven behövs för att kunna särskilja de som är motiverade, har intresse och lämpar sig bäst för de utvalda studierna – enbart studentbetygen ger inte en realistisk bild av…