Ingo: Jord- och skogsbruket i avgörande roll då klimatmålen ska nås

Statsminister Juha Sipilä har idag bjudit in alla riksdagspartiernas ordföranden för rundabordssamtal om hur Finland ska följa upp IPCC:s klimatrapport och stävja klimatförändringen. Svensk Ungdoms ordförande Christoffer Ingo uppmanar partierna att enas om en ambitiös plan som ställer om från fossila till bio- och förnyelsebara bränslen. För att minska på övergödningen av Östersjön borde partierna…

Detaljer

Svensk Ungdom vill införa hobbysedlar för barn och unga

Svensk Ungdom vill att nästa regering garanterar alla barn en hobbysedel som möjliggör en stimulerande, trygg och meningsfull fritid för att främja välmående. Under Svensk Ungdoms höstseminarium, med fokus på ungas välmående, i Helsingfors på lördagen betonade förbundsordförande Christoffer Ingo vikten av att alla barn och unga garanteras rätten till fritidssysselsättningar, eftersom det finns ett…

Detaljer

Christa Elmgren är ny ordförande för SU i Helsingfors

Christa Elmgren, 23, har valts till Svensk Ungdom i Helsingfors nya kretsordförande. Elmgren efterträder Matias Hertzberg. Elmgren kommer från Helsingfors och arbetar som koordinator för Ungdomens Nordiska Råd samt som sekreterare för Svenska Seniorer i Finland. Hon studerar statsvetenskap vid Helsingfors universitet och är sedan tidigare aktiv inom Svensk Ungdom. – Under min ledning kommer…

Detaljer

Christoffer Ingo: Finland borde släppa snuset fritt

Svensk Ungdom vill att nästa regering ser över tobakspolitiken och ansöker om dispens för att släppa snuset fritt. Enligt förbundsordförande Christoffer Ingo är ett rökfritt Finland inte realistiskt om social- och hälsovårdsministeriets förslag om att ytterligare begränsa importen av snus, från ett kilo till hundra gram per person, förverkligas. – Att samtidigt gå åt tobaksrökning…

Detaljer

Theo Sjöblom är ny ordförande för SU i Åboland

Theo Sjöblom, 22, har valts till Svensk Ungdom i Åbolands nya kretsordförande. Sjöblom efterträder Ville Berglund. Sjöblom kommer från Hangö, där han sitter i stadsfullmäktige och fungerar som ordförande för bildningsnämnden. Sjöblom studerar sociologi vid Åbo Akademi och har varit aktiv inom SU redan en längre tid. – Vi har flera val på kommande i…

Detaljer

Nicholas Kujala: FFC:s uppsägningsordning diskriminerar unga på arbetsmarknaden

Svensk Ungdoms vice ordförande Nicholas Kujala kritiserar Finlands Fackförbunds Centralorganisations mål inför riksdagsvalet. FFC vill reformera arbetsmarknaden bland annat genom att de som varit anställda länge hos ett företag har starkare uppsägningsskydd i möjliga samarbetsförhandlingar. – Förslaget skulle göra att risken att bli uppsagd ökar bland unga. Unga och nya anställda för med sig expertis…

Detaljer

#Övistoo får SU:s Svenska natten-medalj

På bilden från vänster: Alma Lüttge, Fanny Kesti, Ellen Sahlström. Fotograf: Ella Monnberg.   Svensk Ungdom ger i år sin Svenska natten-utmärkelse till initiativtagarna bakom uppropet #Övistoo. De tidigare gymnasiestuderandena Ellen Sahlström, Alma Lüttge, Bella Paasimäki, Elin Enqvist, Fanny Kesti och Fanny Willman vid Vasa övningsskola tilldelas priset för sitt engagemang mot sexuella trakasserier. Genom…

Detaljer

Peppi Wilson ställer upp i riksdagsvalet

Peppi Wilson, förbundsstyrelsemedlem i Svensk Ungdom, blev på SFP i Egentliga Finlands extra kretsmöte den 31 oktober nominerad som riksdagsvalskandidat. Wilson kommer från Kimitoön och är bosatt i Rosala. Hon har även varit aktiv i ungdomspolitiken på Kimitoön och varit ordförande i Ungdomsparlamentet, och är nu medlem i Kimitoöns tekniska nämnd. Tidigare har hon också…

Detaljer

Anita Westerholm ställer upp i riksdagsvalet

Anita Westerholm kandiderar i riksdagsvalet 2019 för Svenska folkpartiet i Nylands valkrets. Hon nominerades under SFP i Nylands kretsstyrelsemöte i Kyrkslätt den 31 oktober. Ekenäsbördiga Westerholm studerar juridik och ekonomi och är sedan våren 2017 stadsfullmäktigeledamot och stadsstyrelsens andra vice ordförande i Raseborg. – Jag ser med iver fram emot att under det kommande halvåret…

Detaljer