Prenumerera på uttalanden

Hör av dig till info(at)su.fi om du vill få SU:s uttalanden skickad till dig per e-post.

Jag vill fortsätta jobba för att förbundet ska växa och jag känner att jag fortfarande har mycket att bidra med, nu som viceordförande.

Frida Sigfrids,
Vice ordförandekandidat

Frida Sigfrids ställer upp som vice ordförande för Svensk Ungdom

Frida Sigfrids ställer upp som vice ordförande för Svensk Ungdom. Hon har under det senaste verksamhetsåret suttit i förbundsstyrelsen och vill nu fortsätta arbetet som vice ordförande. Frida Sigfrids är 21 år gammal och kommer ursprungligen från Borgå men är nu bosatt i Åbo. Hon studerar offentlig förvaltning vid Åbo Akademi. Tidigare har Sigfrids varit aktiv på både lokal- och kretsnivå inom Svensk Ungdom samt i förbundets olika utskott.

Under det senaste året har Svensk Ungdoms medlemskår vuxit med 25%, vilket är en historisk ökning, och samtidigt hade SFP procentuellt störst andel unga kandidater uppställda i kommunalvalet. Det här bevisar att unga är intresserade av politik och vill förändra Finland till ett mer jämlikt, internationellt och flerspråkigt land. Nu är nästa steg landskapsvalet som äger rum i januari 2018 och som kommer att ta upp mycket av det kommande årets verksamhet.

– Under nästa verksamhetsår vill jag fortsätta jobba för att förbundet ska växa och jag känner att jag fortfarande har mycket att bidra med, nu som vice ordförande. Vi kommer möta nya utmaningar, exempelvis genom det helt nya landskapsvalet, men vi kommer att jobba aktivt för att de ungas röst ska höras också i detta val, säger Sigfrids.

Åbolands kretsordförande, Elis Henell, framför kretsens stöd för Sigfrids.

– Frida har en charm och entusiasm som genast smittar av sig och hon orkar fortsätta arbeta också då det är varken roligt eller lätt. Det är ett viktigt karaktärsdrag i en rörelse där aktivitet baseras på vilja och intresse. Självklart är det fint att kretsen har en egen kandidat till presidiet, men med rötterna i Nyland och bra kontakter med medlemmar runt om i landet ser jag henne som Svensk Ungdoms kandidat, inte bara Åbolands, säger Henell.

Anna Nylund som suttit i förbundsstyrelsen med Sigfrids det gångna året, uttrycker bifall för Sigfrids kandidatur.

– Frida är ambitiös, ansvarsfull och kreativ. Hon är en positiv person som alltid är på hugget och redo för nästa utmaning. Jag är övertygad om att hon kommer vara en stor drivkraft i den kommande förbundsstyrelsen och arbeta för hela förbundets bästa, säger Nylund.

Svensk Ungdom väljer ny förbundsstyrelse under sin kongress i Lovisa i början av maj.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someone
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someone
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someone