Prenumerera på uttalanden

Hör av dig till info(at)su.fi om du vill få SU:s uttalanden skickad till dig per e-post.

Ingo: FSD och SDP verkar inte höra till samma parti

Svensk Ungdoms ordförande Christoffer Ingo konstaterar att det verkar finns en schism inom SDP. I helgen kritiserade FSD:s ordförande Viktor Kock SFP:s skuggbudget och att Svenska riksdagsgruppen inte deltog i vänsteroppositionens interpellation mot regeringen. Därutöver kritiserade han SFP för att finansiera inkomstskattelättnader genom momshöjning. Nu föreslår Socialdemokratisk ungdom en egen variant av skattereform med endast en mervärdesskattesats på 22 procent, som i sin tur skulle generera 2,9 miljarder extra skatteinkomster.

– Det verkar finnas två helt olika politiska linjer inom SDP. SDP-unga säger sig vara framtiden medan FSD framstår som forntiden i sitt eget parti. Men varken FSD:s eller SDP-ungas skattepolitik ökar jämlikheten i samhället. De socialdemokratiska ungas förslag på att höja mervärdesskattesatsen på livsmedel och mediciner slår extra hårt mot just de med lägst inkomster, säger Ingo.

Ingo vill se en beskattning som motiverar till arbete och företagande i enlighet med reformerna i Svenska riksdagsgruppen skuggbudget, samt bevarandet av den lägre mervärdeskattesatsen. Skatteväxlingen i skuggbudgeten ger alla löntagare mera i handen och ökar inkomsterna oberoende av inkomstklass.

– SDP unga har förstått att FSD:s och Socialdemokraternas föråldrade politik måste förnyas. Man kan ifrågasätta ungdomsförbundets förankring i moderpartiet då utspelen framstår som dag och natt men varken FSD:s eller SDP-ungas modell främjar jämlikhet eller köpkraft, avslutar Ingo.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someone
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someone
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someone