Prenumerera på uttalanden

Hör av dig till info(at)su.fi om du vill få SU:s uttalanden skickad till dig per e-post.

Liberala Studerande LSK om #metoo i högskolevärlden: Vi bär alla ett ansvar!

Svensk Ungdoms högskolepolitiska utskott Liberala Studerande LSK är skärrade över de berättelser om sexuella trakasserier inom högskole- och utbildningsväsendet som har uppdagats i offentligheten de senaste dagarna. I en färsk undersökning sammanställd av Studentbladet har flera studerande vittnat om både våldtäkt och uttalad sexism i studiesammanhang.

– Vi bär alla ett ansvar i frågan, som enskilda studerande och representanter för studerande- och studentföreningar och kårerna. Vi måste alla våga ingripa, skapa diskussion och bryta den tystnad som fortfarande råder. Alla, oberoende av kön, ska känna sig trygga på sin högskola, i sin studiemiljö och i studielivet, säger Alexandra Saarinen, ordförande för LSK.

LSK vill uppmana alla kårer, ämnesföreningar och nationer att göra det så lätt som möjligt för sina medlemmar att kontakta de trakasseriombud de har utsett för att sköta den här typen av ärenden. Alla anmälningar bör tas på största allvar och personen som har utsatts för trakasserierna ska omedelbart få det stöd hen behöver.

LSK önskar att alla högskolor, kårer, ämnesföreningar och nationer kritiskt granskar sin egen verksamhet och medvetandegör dessa frågor. Det är viktigt att lägga upp tydliga riktlinjer för hur man motarbetar sexuella trakasserier och att därefter följa dem.

– LSK efterlyser konkreta åtgärder i form av utbildning för både kårer, föreningar och tutorer inom ämnet. Genom informationsspridning och öppen diskussion visar man att man tar detta på största allvar, menar Saarinen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someone
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someone
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someone