Prenumerera på uttalanden

Hör av dig till info(at)su.fi om du vill få SU:s uttalanden skickad till dig per e-post.

Ungdomars välmående är en av vår generations största utmaningar. Vi har över 50 000 marginaliserade unga i Finland, och antalet växer varje år. SU ska vara ett förbund som aktivt hittar lösningar till de strukturella problem som orsakar marginalisering och ojämlikhet.

Nicholas Kujala,
Vice ordförandekandidat

Nicholas Kujala vill bli Svensk Ungdoms vice ordförande

Nicholas Kujala ställer upp i Svensk Ungdoms (SU) vice ordförandeval på förbundets kongress den 5-7 maj. Kujala, som är hemma från Esbo, är 21 år gammal och studerar sociologi på Svenska social- och kommunalhögskolan i Helsingfors. Han har under de senaste åren fungerat både som kretsaktiv i Nyland och som lokalavdelningsaktiv i Esbo. Han har även lett SU:s skolpolitiska utskott år 2013-2014.

Kujala har tidigare fungerat bland annat som ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS under åren 2015–2017 och gjort en lång karriär inom Esbos ungdomsfullmäktige, där han fungerade som vice ordförande år 2012 och ordförande år 2014. Vid sidan om detta har han suttit i SFP i Esbos kommunorganisationsstyrelse i över sex år som SU:s representant, och även verkat som lokalavdelningsaktiv i SFP i Esbo Centrum. Han är även medlem i Svenska Kvinnoförbundet.

–    Svensk Ungdom har redan länge varit mitt politiska hem. Allt sedan jag skrev in mig år 2009 har jag haft som ambition att påverka förbundets linjer och föra förbundet framåt speciellt på lokalt plan. Nu är det dags att blicka nationellt, och speciellt på det kommande landskapsvalet. Fokus under de kommande åren ligger på balansen mellan landsbygd och tätort. De stora städerna fortsätter växa, och SU måste ta en större roll i dessa städer. Genom att främja goda kollektivtrafikförbindelser kan man även i fortsättningen bo längre bort från städerna, men ändå arbeta där, säger Kujala.

Kujala har aktivt arbetat som Svenskfinlands, bland annat SU:s, representant i Finlands Ungdomsarbete Allians styrelse sedan år 2016. Ungdomsarbetsfältet i Finland förändras konstant, och det krävs en god insyn i hur de olika aktörerna samarbetar för att se den förändringen i realtid.

–    Ungdomars välmående är en av vår generations största utmaningar. Vi har över 50 000 marginaliserade unga i Finland, och antalet växer varje år. SU ska vara ett förbund som aktivt hittar lösningar till de strukturella problem som orsakar marginalisering och ojämlikhet. Den starka positionen som försvarare av kvalitativ och avgiftsfri utbildning ger SU en ypperlig chans att aktivt framföra lösningar till de komplexa problemen i vårt samhälle. Som vice ordförande för SU skulle jag fortsätta lyfta fram frågor om ungas delaktighet i samhället, samt möjligheten för unga att känna sig inkluderade, fortsätter Kujala.

Svensk Ungdom i Nylands kretsordförande Henrik Wickström ger sitt fulla stöd åt Kujala.

–    Nicholas har varit en aktiv SU:are under flera års tid. Han har mycket goda kunskaper i bildnings- och i ungdomspolitiken. Med tanke på hans erfarenhet inom förbundet samt i andra organisationer skulle han bli en utmärkt vice ordförande för förbundet, säger Wickström.

Svensk Ungdom väljer ny förbundsstyrelse på sin förbundskongress 5-7 maj i Lovisa.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someone
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someone
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someone