Prenumerera på uttalanden

Hör av dig till info(at)su.fi om du vill få SU:s uttalanden skickad till dig per e-post.

”Finlands flyktingpolitik är en fars rakt igenom. SU kommer alltid att tala för dem som har det svårast. Och de som har det svårast är de som flyr undan krig."

Christoffer Ingo,
Förbundsordförande

RESOLUTION FRÅN SVENSK UNGDOMS KONGRESS 2017

”Finlands flyktingpolitik är en fars rakt igenom. SU kommer alltid att tala för dem som har det svårast. Och de som har det svårast är de som flyr undan krig.” Så här sade nyvalda förbundsordförande Christoffer Ingo i sitt linjetal på Svensk Ungdoms 74:e kongress på Harjurinteen koulu i Lovisa.

Ett hundratal engagerade medlemmar samlades under veckoslutet 5-7 maj 2017 för att behandla 47 motioner och för att välja dem som ska leda förbundet under det kommande verksamhetsåret. Helgen inleddes med ett seminarium om hot i Norden som ordnades i samarbete med Pohjola Nordens ungdomsförbund.

Lördagens allmänpolitiska diskussion präglades av flera kritiska röster mot regeringens politik. Dessutom var den ökande populismen, det negativa samhällsklimatet och polariseringen i vår värld i fokus under debatten. Trots det genomsyrades diskussionen av en stark framtidstro och hopp hos kongressdeltagarna. Det finns en klar beställning på liberala värderingar och handlingar både i Finland och globalt sett. “För varje Le Pen finns en Macron, för varje Timo Soini finns en Anna-Maja Henriksson” konstaterade Matilda af Hällström i sin inspirerande taltur.

Sin vana trogen visar SU sig som det mest progressiva politiska ungdomsförbundet i Finland, vilket de rekordmånga motionerna som behandlades vittnade om. En av de motioner som omfattades av kongressen var att Norden på lång sikt ska bli en federation. Därtill godkändes även motioner om mer flexibel arbetstid, en samtyckeslag, surrogatmödraskap, feministisk stadsplanering, mindre antibiotika i vår mat samt om att grunda en författningsdomstol.

Även utbildning, miljö, arbete och ekonomi är viktiga frågor för förbundet. I starkt fokus under kongressen var också mänskliga rättigheter och inkludering – SU vill bland annat införa lagstadgade invandrarråd i kommunerna och förbjuda extremnationalistiska och nynazistiska organisationer.

Christoffer Ingo valdes till ny förbundsordförande och Björn Bonsdorff var motkandidat. Ingo är från Korsholm och 22 år gammal. Tidigare ordförande Ida Schauman avtackades med rungande applåder för tre framgångsrika år som SU-bas.

Till förbundets vice ordföranden valdes Frida Sigfrids (Borgå) och Jose Forslund (Helsingfors). Som medlemmar till förbundsstyrelsen valdes Mikaela Henriksson (Jakobstad), Nicholas Kujala (Esbo), Emma Tcheng (Helsingfors), Amina Elezovic (Malax), Alexander Eriksson (Lovisa).

För mer information:

Förbundsordförande                                                                                               Förbundssekreterare

Christoffer Ingo                                                                                                         Anna Abrahamsson
040 5455 472                                                                                                            040 8311 326
christoffer.ingo@su.fi                                                                                                anna@su.fi

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someone
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someone
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someone