Prenumerera på uttalanden

Hör av dig till info(at)su.fi om du vill få SU:s uttalanden skickad till dig per e-post.

Ett välmående och framgångsrikt samhälle är ett samhälle där alla ges så goda förutsättningar som möjligt att lyckas – också de som befinner sig i en utsatt situation.

Christoffer Ingo,
Förbundsordförande

Svensk Ungdom gläds åt Svenska riksdagsgruppens åtgärder för de mest utsatta

Svenska riksdagsgruppen har idag lanserat ett åtgärdsprogram på tolv punkter för att främja situationen för de mest utsatta i samhället. Svensk Ungdom gläds över initiativet, som tydligt visar att en liberal politik strävar till att förbättra situationen för alla samhällsgrupper.

– Jag ger åtgärdsprogrammet mitt fulla stöd, säger Svensk Ungdoms förbundsordförande Christoffer Ingo. Ett välmående och framgångsrikt samhälle är ett samhälle där alla ges så goda förutsättningar som möjligt att lyckas – också de som befinner sig i en utsatt situation. Detta är något den nuvarande regeringen misslyckats med i sin politik.

Bland annat åtgärderna kring avgiftsfri småbarnspedagogik, studerandes utkomst, stöd för våldsoffer, utslagning och arbetslöshet bland unga samt kring papperslösas rättigheter är frågor som Svensk Ungdom drivit redan en lång tid.

– Vi känner igen SU:s värderingar i programmet och ser fram emot att arbeta för att förverkliga åtgärderna tillsammans med SFP. Vi hoppas även regeringens hörsammar dessa förslag, som skulle underlätta många utsatta gruppers vardag, avslutar Ingo.

 

Åtgärdsprogrammet finns tillgängligt på nätet här.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someone
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someone
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someone