Prenumerera på uttalanden

Hör av dig till info(at)su.fi om du vill få SU:s uttalanden skickad till dig per e-post.

Målet måste vara en politik för ett humant ansvarsbärande, konkurrenskraftigt och modernt Finland.

Christoffer Ingo,
Förbundsordförande för Svensk Ungdom

Svensk Ungdom: Redo för regeringsförhandlingar

Svensk Ungdom gläder sig över att Centern och Samlingspartiet drar en klar gräns för vilken värdegrund Finlands regering kan byggas på. Centerns och Samlingspartiets ordförande Juha Sipilä och Petteri Orpo fattade rätt beslut då de snabbt konstaterade att man inte längre kan regera med ett sannfinländskt parti lett av öppen rasism och misogyni.

– Svensk Ungdom ställer sig öppna till att SFP går in i regeringsförhandlingar, om än inte på vilka villkor som helst. Målet måste vara en politik för ett humant ansvarsbärande, konkurrenskraftigt och modernt Finland, säger Christoffer Ingo, ordförande för Svensk Ungdom.

– Vi önskar se att nedskärningarna i utbildningen återkallas och att Finland återgår till en human flykting- och biståndspolitik som baserar sig på mänskliga rättigheter. År 2017 är vi också klara för en förnyelse av familjepolitiken och en mer flexibel och jämställd arbetsmarknad, säger Ingo.

En regeringsmedverkan av SFP bör återspegla partiets liberala och människonära värdegrund, något som lyst med sin frånvaro i regeringsprogrammet präglat av Sannfinländarna.

Frågor som godkändes på SFP:s partidag i helgen, såsom införandet av en samtyckeslag och ett fördjupat nordiskt samarbete, är också frågor som Svensk Ungdom hoppas se SFP föra med i en eventuell förhandlingssituation. Den nya regeringen behöver ett regeringsprogram som kan göra alla medborgare stolta över det hundraåriga Finland.

–  En tydlig linje för internationalism och för EU, för jämställdhet och mänskliga rättigheter samt för en modern och flexibel arbetsmarknad är kärnvärderingar inom SFP. Ett regeringsprogram som präglas av detta tror vi kan hjälpa föra Finland i en positiv riktning, säger Ingo.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someone
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someone
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someone