Svensk Ungdom (SU) är Svenska Folkpartiets ungdomsförbund. Vi är ett socialliberalt politiskt ungdomsförbund som vill samla unga mellan 14 och 30 år för att driva våra intressen i politiken.
SU är det enda politiska ungdomsförbundet som gör politik på svenska i Finland.
Svensk Ungdom verkar på tre nivåer: Nationellt på förbundsnivå, regionalt via våra kretsar och lokalt via lokalavdelningarna.

Svensk Ungdom –
ditt fria val

SU i Helsingfors

Svensk Ungdom i Helsingfors är Svensk Ungdoms kretsorganisation för medlemsföreningarna i Helsingfors valkrets. Kretsen samarbetar med SFP i Helsingfors kretsorganisation och ställer i samråd med denna upp unga kandidater till olika förtroendeposter. Kretsen upprätthåller även kontakten med Helsingfors stads ungdomscentral och de andra politiska ungdomsförbunden i Helsingfors.

SU i Helsingfors ansvarar för medlemsrekryteringen och medlemsvården i kretsen. Kretsen bedriver medborgerlig och politisk upplysningsverksamhet och organiserar ungas deltagande i politiska val och folktingsval. Samt ordnas det i kretsen mångsidig och varierande verksamhet och evenemang för ungdomarna. Kretsen ordnar bland annat årligen seminarium om aktuella ärenden, diskussionstillfällen, teaterbesök och politikerskolan.

MATIAS HERTZBERG,
ordförande för SU i Helsingfors