Svensk Ungdom (SU) är Svenska Folkpartiets ungdomsförbund. Vi är ett socialliberalt politiskt ungdomsförbund som vill samla unga mellan 14 och 30 år för att driva våra intressen i politiken.
SU är det enda politiska ungdomsförbundet som gör politik på svenska i Finland.
Svensk Ungdom verkar på tre nivåer: Nationellt på förbundsnivå, regionalt via våra kretsar och lokalt via lokalavdelningarna.

Svensk Ungdom –
ditt fria val

SU i Åboland

Vilken krets är pricken över A:et? Vilken krets har makten i sin hand? I vilken krets möts fastlandet och havet? Jo, det är ju vackra Åboland. Så börjar sången om Åboland som hyllar Svensk Ungdom i Åboland och sjungs på många evenemang. Kretsen samlar aktiva ungdomar i sydvästra Finland. Kretskansliet finns i Åbo på Auragatan 1 B.

SU i Åboland består av 4 lokalavdelningar, av vilka SU i Åbo, SU på Kimitoön och Liberala Studerande LSK i Åbo är aktiva. Lokalavdelningen i Pargas är inte aktiv för tillfället, men kretsstyrelsen söker intresserade som skulle vilja bilda en styrelse för SU i Pargas och börja engagera ungdomar där.

Aktuellt i kretsen just nu är arrangerandet av Politikerskolan, som är riktad till politiskt intresserade unga som vill veta hur det är att vara politiker och hur man gör politik av sina åsikter. Utöver det här planeras studiebesök och andra tillställningar enligt medlemmarnas önskemål. Förbundet ordnar också evenemang i Åboland, bl.a. Sommarseminarium på Kirjais och i år kommer Storsamlingen att vara i Åbo.

SU i Åboland samarbetar också tätt med LSK i Åbo i olika studerande- och utbildningsrelaterade ärenden och evenemang, t.ex. kårvalet, fastlagstisdag på Vårdberget och sommarträffar. Studerande är en viktig rekryteringsbas för kretsen, men kretsen kommer också starkt att fokusera på rekryteringen av ungdomar i andra stadiet. SU i Åboland har också en tradition av att ordna After Work den första onsdagen i månaden.

VILLE BERGLUND
ordförande för SU i Åboland