Svensk Ungdom (SU) är Svenska Folkpartiets ungdomsförbund. Vi är ett socialliberalt politiskt ungdomsförbund som vill samla unga mellan 14 och 30 år för att driva våra intressen i politiken.
SU är det enda politiska ungdomsförbundet som gör politik på svenska i Finland.
Svensk Ungdom verkar på tre nivåer: Nationellt på förbundsnivå, regionalt via våra kretsar och lokalt via lokalavdelningarna.

Svensk Ungdom –
ditt fria val

SU i Nyland

Nyland är SU:s näst största krets med ett medlemsantal på knappt 700 medlemmar och sträcker sig från Hangö i väst till Lovisa i öst och utgör en sträcka på över 200 km. I Nyland hittar du en blandning av både den urbana livsstilen och livet på landet och i skärgården. Eftersom den nyländska kretsen är starkt sammankopplad med huvudstadsregionen är det viktigt för oss med fungerande infrastruktur, företagsamhet, arbete och utbildning i hela Nyland. Det ska även vara attraktivt att bo utanför Ring trean.

Kretsen består av elva lokalavdelningar och leds av en kretsstyrelse. Tillsammans håller vi ett öga på politiken i kommunerna och i regionen och påverkar tillsammans förbundets politik. Kretsen ställer också upp unga kandidater i val, främst kommunalval och riksdagsval, och har representanter i viktiga kommunala organ i hela Nyland. Vi håller oss uppdaterade med aktuellt i samhället genom utbildningar, seminarier och diskussioner men också genom ledigare tillfällen och skratt.

LINNEA LINDFORS
ordförande för SU i Nyland