Svensk Ungdom (SU) är Svenska Folkpartiets ungdomsförbund. Vi är ett socialliberalt politiskt ungdomsförbund som vill samla unga mellan 14 och 30 år för att driva våra intressen i politiken.
SU är det enda politiska ungdomsförbundet som gör politik på svenska i Finland.
Svensk Ungdom verkar på tre nivåer: Nationellt på förbundsnivå, regionalt via våra kretsar och lokalt via lokalavdelningarna.

Svensk Ungdom –
ditt fria val

SU i övriga Finland

För tillfället har Svensk Ungdom aktiv verksamhet inom Nylands, Helsingfors, Åbolands och Österbottens krets.
Kretsarna ställer bland annat upp unga kandidater i val, håller kontakt med lokala beslutsfattare, ordnar seminarier och diskussionstillfällen och så klart också roliga tillställningar som sitzer.

Om du vill starta eller återuppliva en lokalavdelning på andra håll i Finland eller delta i annan verksamhet kan du kontakta Anna Lindberg (anna.lindberg@su.fi), som är verksamhetsledare för övriga Finland och Helsingfors.

CHRISTOFFER INGO,
ordförande för Svensk Ungdom