RIKSDAGSVAL 2023

I april 2023 är det riksdagsval i Finland. Svensk Ungdom arbetar för tillfället med kandidatnominering – flera kandidater har redan nominerats. Läs mer om dem nedan! 

RIKSDAGSVAL 2023

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Emilie Jäntti (Nyland)

Emilie Jäntti, förbundsstyrelsemedlem i SU,  är hemma från Raseborg.

– Jag vill speciellt arbeta för kortare vårdköer samt fungerande och lättillgängliga mentalvårdstjänster nationellt. Hållbarhet och långsiktighet måste också vara en prioritet inom beslutsfattandet, säger Jäntti.

Under det senaste året har Jäntti utfört frivillig militärtjänstgöring för kvinnor vid Nylands brigad. Nu ser hon fram emot att föra valkampanj med andra unga och representera unga i politiken.

– Jag vill vara en kandidat som är jordnära och för en hållbar, framåtsträvande politik samt representerar de ungas röst i beslutsfattandet.

Morris Liemola (Helsingfors)

Liemola, vice ordförande för Svensk Ungdom är hemma från Helsingfors.

– Jag upplever att det finns efterfrågan på en liberal politik och våra värderingar uppfyller de kriterier som definierar ett liberalt parti. Min vision om samhället och mina samhälleliga värderingar är genomsyrade av den bakgrund jag kommer ifrån. Stöd av fungerande välfärdstjänster, såsom utbildning och hälsovård, ger en välmående befolkning, vilket i sin tur möjliggör ett fungerande näringsliv med små och medelstora företag som växer inom de miljömässiga ramarna.

I det kommande riksdagsvalet anser  Liemola även att det är viktigt att kommunicera den förda politiken för att nå utanför de traditionella svenskspråkiga ramarna.

– Jag vill vara en kandidat som väljarna upplever att är trovärdig och genuin. Min politik eftersträvar att vara något man som väljare som söker ett liberalt alternativ starkt kan relatera till.

Frida Sigfrids (Nyland)

Sigfrids är medlem i stadsstyrelsen i Borgå och fullmäktigeledamot i Östra Nylands välfärdsområde.Hon vill framför allt arbeta för att skapa framtidstro för den yngre generationen.

– Vi lever i en brytningstid där framtidsutsikterna och framtidstron för den yngre samt de kommande generationerna är i gungning. Därför vill jag bidra till en framtidstro där de kommande generationerna alltid ska tas i beaktande i alla beslut som fattas i riksdagen oavsett om det handlar om ekonomi, klimat eller sysselsättning. Vi måste kunna göra bättre än just nu, säger Sigfrids.

Sigfrids var förbundsordförande för Svensk Ungdom 2019-2022, och har också varit medlem i partistyrelsen samt deltagit i riksdagsgruppens möten under de senaste tre åren. Sigfrids säger att Borgå behöver ta tillbaka sin plats i riksdagen och att hon är redo att axla ansvar.

– Borgå är Finlands största stad utan en egen riksdagsledamot. Det är helt oacceptabelt. Därför behöver Borgå en stark röst i riksdagen som kan föra regionens talan, som tar i beaktande de kommande generationerna i beslutsfattandet och dessutom har en gedigen erfarenhet av politik. Det hittar ni i mig som kandidat i riksdagsvalet.

Bertha Simojoki (Helsingfors)

Simojoki är hemma från Helsingfors. Hon är styrelsemedlem i Svensk Ungdoms förbundsstyrelse.  

Simojoki vill framför allt arbeta för långsiktighet inom beslutsfattande samt för jämlikhet och klimatåtgärder.

 – Riksdagsvalet handlar för mig om hur man vill vara med och bygga en bättre framtid för alla. Det handlar om hållbarhetsfrågor både gällande miljön och ekonomin, det handlar om jämställdhet och det handlar om psykiskt välmående. Dessa frågor går, och ska gå in i varandra i en långsiktig beslutsfattning, säger Simojoki

Frågor om flerspråkighet, och bred representation och integration är även viktiga för Simojoki.

– Kaksikielisenä Helsinkiläisenä näen monikielisyyden ja -kulttuurisuuden yhteiskuntaamme rikastuttavina tekijöinä. Toimivalla integraatiopolitiikalla huolehdimme kaupunkiemme turvallisuudesta ja korkeasta työllisyysasteesta. 

Julia Ståhle (Nyland)

Ståhle är förbundsordförande för Svensk Ungdom. 

– Unga är inte tillräckligt representerade inom beslutsfattandet. Det behövs flera unga riksdagsledamöter som kräver långsiktiga och hållbara beslut – vi kommer trots allt leva längre med de besluten som görs nu, än majoriteten av dem som gör besluten för oss i dag.

Frågor inom familjepolitiken är också viktiga för Ståhle, som är ensamstående förälder. Hon anser att samhället ska möjliggöra ett liv utanför den klassiska kärnfamiljmodellen och att de olika stödformerna för familjerna måste vara fungerande.

– Man ska kunna kombinera egna intressen med familjeliv och beslut som tas ska stödja en mer jämlik fördelning av arbetsbördan mellan föräldrarna. Alla ska känna att de har ett fungerande skyddsnät som finns där för dem oberoende vad än som händer i livet.

Anita Westerholm (Nyland)

Anita Westerholm är ordförande för Raseborg statsstyrelse. Hon är ordförande för Svenska Kvinnoförbundet och specialmedarbetare till justitieminister Anna-Maja Henriksson.

– I riksdagen behövs personer som försvarar demokratiska liberala värderingar och röster för en jämlik, trygg och smidig vardag. Vi behöver vårda vårt välfärdssamhälle, ge goda förutsättningar för näringslivet och främja grön omställning, anser Westerholm  

 

Henrik Wickström (Nyland)

Henrik Wickström är vice ordförande för Svenska folkpartiet. Han är kommunstyrelseordförande i Ingå.

-Det är viktigt att vi vågar satsa på människors välmående. Jag vill åtgärda utmaningarna vi har i Finland med psykisk ohälsa vilka vuxit i och med coronaepidemin. Jag vill se till att du får rätt vård och hjälp i tid på eget modersmål oberoende ålder, säger Wickström. 

Wickström säger att Finland måste bedriva en bättre framtidspolitik då det kommer till företagsfrågor. 

-För mig är det viktigt att skapa framtidstro. Vi måste stärka företagens verksamhetsförutsättningar, satsa på en sporrande sysselsättningspolitik och på utbildning och forskning, säger Wickström

 

POLITISKA PROGRAM

Det politiska programmet är SU:s viktigaste dokument som gäller den politik vi bedriver. I programmet hittar du SU:s åsikter om en rad politiska frågor. Vårt politiska program uppdateras vartannat år på förbundets kongress, där alla medlemmar har möjlighet att påverka programmets innehåll. Utöver det har vi sektorprogram som behandlar specifika politiska teman.