RIKSDAGSVAL 2023

I april 2023 är det riksdagsval i Finland – Se våra nominerade kandidater nedan! Om du vill vara med i kampanjarbetet på våren, kan du fylla i intresseformuläret.

Jag är intresserad av att vara med i SU:s kampanjarbete!

3 + 9 =

OSCAR BYMAN (EGENTLIGA FINLAND)

 

Oscar Byman är hemma från Kimitoön. Han arbetar just nu som specialmedarbetare för Anna-Maja Henriksson. 

– Politik är ledarskap. Jag tror starkt på en ljus framtid, och jag vill vara med och leda Finland in i den. Som riksdagsledamot vill jag jobba för ett Finland som kavlar upp ärmarna och löser sina problem.

VEERA GRANROTH (EGENTLIGA FINLAND)

 

Granroth bor i Åbo där hon är suppleant i stadsfullmäktige och medlem i social- och hälsovårdsnämnden.

– Den politik som just nu förs tar inte på tillräckligt stort allvar i beaktande de långsiktiga konsekvenserna av besluten. Detta är framförallt en generationspolitisk fråga. Vi såg det bland annat under hanteringen av coronapandemin, där unga vuxna i synnerhet helt glömdes bort i beslutsfattandet. Vi behöver förtroendevalda som står upp för unga, inte bara i tal utan i handlingar. Jag anser att lösningen är att se till att vi får fler unga med i beslutsfattandet, säger Granroth.

Julia Wallin, Pargas

JULIE WALLIN (EGENTLIGA FINLAND)

Julie Wallin, 22, är hemma från Pargas. Hon är företagare, och vill värna om att unga hörs i beslutsfattandet

.

 –  Jag har ett bra utgångsläge för att advocera för företagsamhet i och med min position som ordförande för Väståbolands företagare. Det är lätt för mig att få tag i företagarnas åsikter och tankar. Företagsamhet är något som ligger väldigt nära mitt hjärta , säger Wallin.

Förutom företagsamhet är ungdomar viktiga för Wallin. Hon hoppas hennes unga ålder kan sänka tröskeln för den yngre generationen att ta kontakt och berätta hur just hon kan stå till tjänst i kampanjen.

 

 

–  Jag vet själv hur lätt det är att bli nedtrampad för att man är ung men jag är inte rädd för att stå fram och ta plats! Därför vill jag vara en röst för oss unga i dagens samhälle och kämpa för att få våra röster hörda, säger Wallin.

FILIP SCHAUMAN (EGENTLIGA FINLAND)

Filip Schauman, 18, kandiderar i riksdagsvalet 2023 i Egentliga Finland. Schauman är hemma från Åbo och är abiturient vid Katedralskolan. 

–  Jag vill framför allt jobba för att de ungas röst ska föras fram på alla nivåer när det gäller beslutsfattande. I och med att jag varit aktiv inom studerandekårsverksamhet och ungdomsfullmäktigeledamot vill jag också fortsätta arbeta med skol- och utbildningsfrågor. Jag tillhör generationen som sedan barnsben fått höra om klimatförändringen, och därför vill jag också jobba för en trygg och hållbar framtid för vårt land, säger Schauman.

Filip Schauman kandiderar i riksdagsvalet i Egentliga Finland.
Ingo

CHRISTOFFER INGO(ÖSTERBOTTEN)

Christoffer Ingo är tidigare SU-förbundsordförande. Han arbetar som sakkunnig på SLC och är fullmäktigeordförande i Korsholm kommun. 

– I mitt politiska värv har jag lärt mig att man för att uppnå resultat behöver ha sakkunskap, kunna samarbeta och brinna för det man arbetar för. Österbotten ska nu och i framtiden vara attraktivt och livskraftigt. För att lyckas behöver unga ges bästa förutsättningar att må bra, utbilda sig och bidra på vår attraktiva arbetsmarknad. Väljs jag in i riksdagen vill jag vara en röst som representerar över generationerna.

IDA FLEMMICH (NYLAND)

Ida Flemmich, 26, hemma från Sjundeå, kandiderar i riksdagsvalet. Hon vill framför allt arbeta för en hållbar högskolepolitik. 

– Jag ser fram emot att gå från att arbeta för yrkeshögskolestuderande, till att jobba för alla ungas intressen och framtid i Finland. Vi behöver fler unga beslutsfattare med olika bakgrund och olika utbilddning, för att kunna bygga ett framtidens Finland. 

Ida Flemmich är kandidat i Nyland.

Emilie Jäntti (Nyland)

Emilie Jäntti, förbundsstyrelsemedlem i SU,  är hemma från Raseborg.

– Jag vill speciellt arbeta för kortare vårdköer samt fungerande och lättillgängliga mentalvårdstjänster nationellt. Hållbarhet och långsiktighet måste också vara en prioritet inom beslutsfattandet, säger Jäntti.

Under det senaste året har Jäntti utfört frivillig militärtjänstgöring för kvinnor vid Nylands brigad. Nu ser hon fram emot att föra valkampanj med andra unga och representera unga i politiken.

– Jag vill vara en kandidat som är jordnära och för en hållbar, framåtsträvande politik samt representerar de ungas röst i beslutsfattandet.

Morris Liemola (Helsingfors)

Liemola, vice ordförande för Svensk Ungdom är hemma från Helsingfors.

– Jag upplever att det finns efterfrågan på en liberal politik och våra värderingar uppfyller de kriterier som definierar ett liberalt parti. Min vision om samhället och mina samhälleliga värderingar är genomsyrade av den bakgrund jag kommer ifrån. Stöd av fungerande välfärdstjänster, såsom utbildning och hälsovård, ger en välmående befolkning, vilket i sin tur möjliggör ett fungerande näringsliv med små och medelstora företag som växer inom de miljömässiga ramarna.

I det kommande riksdagsvalet anser  Liemola även att det är viktigt att kommunicera den förda politiken för att nå utanför de traditionella svenskspråkiga ramarna.

– Jag vill vara en kandidat som väljarna upplever att är trovärdig och genuin. Min politik eftersträvar att vara något man som väljare som söker ett liberalt alternativ starkt kan relatera till.

EMMI PIIPPO (HELSINGFORS)

Emmi Piippo är vice ordförande för SFP i Helsingfors och har tidigare varit kretsordförande för SU i Helsingfors. Piippo arbetar till vardags som riksdagsassistent och har nyligen blivit magister i statskunskap från Helsingfors universitet.

 

​De senaste årens kriser har tärt på framtidstron, speciellt för vårt lands yngre befolkning. Kriserna har tvingat oss att ändra våra levnadsvanor och skapat förändringar i vår vardag som vi inte kunnat förutspå. Vi ser nu ett stort välfärdsunderskott, samtidigt som en del av problemen fortfarande är att vänta. Levnadskostnaderna ökar i rekordfart och kostnadsutveckling drabbar unga hårt, anser Piippo.

 

– Det handlar om grundläggande saker som att vi garanterar att alla har en tillräcklig inkomst och att basservicen fungerar. Ingen ska behöva fundera på om pengarna räcker till hyra eller mat, också att äga en egen bostad ska vara ett realistiskt mål,  säger Piippo. 

 

KALLE PUSA (HELSINGFORS)

Pusa, 29, on helsinkiläinen juristi jaa IT-alan ammattilainen.

– Haluan edustaa Suomea, joka kannattaa sivistystä, oikeudenmukaisuutta ja pohjoismaalaisuutta. Arvoihini kuuluvat avoimuus, yhteisöllisyys ja ahkeruus.

Pusa on kotoisin Herttoniemestä ja asuu nykyään Lauttasaaressa avopuolisonsa kanssa.

– Edustan ylpeästi RKP:tä, sillä se on liberaali, inhimillinen ja moniääninen puolue. Puolueena se ajaa koulutusta, sivistystä ja pohjoismaalaisuutta. Mielestäni RKP ei ole vain ruotsinkielisten puolue, vaan se on moderni ja liberaali puolue meille jokaiselle.

 

Kalle Pusa, 29, edustaa RKP.tä.

Frida Sigfrids (Nyland)

Sigfrids är medlem i stadsstyrelsen i Borgå och fullmäktigeledamot i Östra Nylands välfärdsområde.Hon vill framför allt arbeta för att skapa framtidstro för den yngre generationen.

– Vi lever i en brytningstid där framtidsutsikterna och framtidstron för den yngre samt de kommande generationerna är i gungning. Därför vill jag bidra till en framtidstro där de kommande generationerna alltid ska tas i beaktande i alla beslut som fattas i riksdagen oavsett om det handlar om ekonomi, klimat eller sysselsättning. Vi måste kunna göra bättre än just nu, säger Sigfrids.

Sigfrids var förbundsordförande för Svensk Ungdom 2019-2022, och har också varit medlem i partistyrelsen samt deltagit i riksdagsgruppens möten under de senaste tre åren. Sigfrids säger att Borgå behöver ta tillbaka sin plats i riksdagen och att hon är redo att axla ansvar.

– Borgå är Finlands största stad utan en egen riksdagsledamot. Det är helt oacceptabelt. Därför behöver Borgå en stark röst i riksdagen som kan föra regionens talan, som tar i beaktande de kommande generationerna i beslutsfattandet och dessutom har en gedigen erfarenhet av politik. Det hittar ni i mig som kandidat i riksdagsvalet.

Bertha Simojoki (Helsingfors)

Simojoki är hemma från Helsingfors. Hon är styrelsemedlem i Svensk Ungdoms förbundsstyrelse.  

Simojoki vill framför allt arbeta för långsiktighet inom beslutsfattande samt för jämlikhet och klimatåtgärder.

 – Riksdagsvalet handlar för mig om hur man vill vara med och bygga en bättre framtid för alla. Det handlar om hållbarhetsfrågor både gällande miljön och ekonomin, det handlar om jämställdhet och det handlar om psykiskt välmående. Dessa frågor går, och ska gå in i varandra i en långsiktig beslutsfattning, säger Simojoki

Frågor om flerspråkighet, och bred representation och integration är även viktiga för Simojoki.

– Kaksikielisenä Helsinkiläisenä näen monikielisyyden ja -kulttuurisuuden yhteiskuntaamme rikastuttavina tekijöinä. Toimivalla integraatiopolitiikalla huolehdimme kaupunkiemme turvallisuudesta ja korkeasta työllisyysasteesta. 

Julia Ståhle (Nyland)

Ståhle är förbundsordförande för Svensk Ungdom. 

– Unga är inte tillräckligt representerade inom beslutsfattandet. Det behövs flera unga riksdagsledamöter som kräver långsiktiga och hållbara beslut – vi kommer trots allt leva längre med de besluten som görs nu, än majoriteten av dem som gör besluten för oss i dag.

Frågor inom familjepolitiken är också viktiga för Ståhle, som är ensamstående förälder. Hon anser att samhället ska möjliggöra ett liv utanför den klassiska kärnfamiljmodellen och att de olika stödformerna för familjerna måste vara fungerande.

– Man ska kunna kombinera egna intressen med familjeliv och beslut som tas ska stödja en mer jämlik fördelning av arbetsbördan mellan föräldrarna. Alla ska känna att de har ett fungerande skyddsnät som finns där för dem oberoende vad än som händer i livet.

Anita Westerholm (Nyland)

Anita Westerholm är ordförande för Raseborg statsstyrelse. Hon är ordförande för Svenska Kvinnoförbundet och specialmedarbetare till justitieminister Anna-Maja Henriksson.

– I riksdagen behövs personer som försvarar demokratiska liberala värderingar och röster för en jämlik, trygg och smidig vardag. Vi behöver vårda vårt välfärdssamhälle, ge goda förutsättningar för näringslivet och främja grön omställning, anser Westerholm  

 

Henrik Wickström (Nyland)

Henrik Wickström är vice ordförande för Svenska folkpartiet. Han är kommunstyrelseordförande i Ingå.

-Det är viktigt att vi vågar satsa på människors välmående. Jag vill åtgärda utmaningarna vi har i Finland med psykisk ohälsa vilka vuxit i och med coronaepidemin. Jag vill se till att du får rätt vård och hjälp i tid på eget modersmål oberoende ålder, säger Wickström. 

Wickström säger att Finland måste bedriva en bättre framtidspolitik då det kommer till företagsfrågor. 

-För mig är det viktigt att skapa framtidstro. Vi måste stärka företagens verksamhetsförutsättningar, satsa på en sporrande sysselsättningspolitik och på utbildning och forskning, säger Wickström

 

RIKSDAGSVAL 2023

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

POLITISKA PROGRAM

Det politiska programmet är SU:s viktigaste dokument som gäller den politik vi bedriver. I programmet hittar du SU:s åsikter om en rad politiska frågor. Vårt politiska program uppdateras vartannat år på förbundets kongress, där alla medlemmar har möjlighet att påverka programmets innehåll. Utöver det har vi sektorprogram som behandlar specifika politiska teman.