Åboland

Svensk Ungdom i Åboland samlar aktiva ungdomar i Egentliga Finland. Kretsen verkar i ett område som omfattar både en levande skärgård och ett brett utbud av utbildningsmöjligheter.

Kretsen anordnar olika studiebesök och utbildningar, bland annat den årligen återkommande politikerskolan. Kretsen har ett kansli i Åbo.

WILLIAM GRÄSBECK

I SOCIALA MEDIER