Fler förmånliga bostäder!

Det råder en stor brist på förmånligt boende särskilt i våra större städer. 1,1 miljoner människor i Finland bor ensamma.  I hälften av bostäderna i Helsingfors bor enbart en person.  Allt fler människor har dessutom en osäker arbetssituation, vilket gör att människor...