Legalisera cannabis

Kriget mot droger är förlorat. Land efter land börjar förstå att de problem som droger medför inte försvinner i och med förbud. Tvärtom flyttas fokuset i och med förbud från att hjälpa till att straffa. I Finland förs det, som tur, inte ett krig i dess verkliga...

Sprutorna bort från gatorna

Den finska drogpolitiken har sakta övergått från att betona straff till att hjälpa de som hjälp behöver. Drogmissbruk är inte ett livsval, utan ett sjuktillstånd. Utöver substitutionsbehandling, som man har ordnat i Finland redan i 20 år, har man hjälpt missbrukare av...